Sökning: "fördomar inom idrott"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden fördomar inom idrott.

 1. 1. Tack gode Gud för Stretchjeansen! : -En studie om "kastartjejers" syn på kropp och ideal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Matilda Elfgaard; [2015]
  Nyckelord :kroppsuppfattning; kroppsideal; kastare; kvinnor; idrott;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka svenska kastartjejers, alltså kvinnor som sysslar med friidrottens kastgrenars, syn på kroppen och hur de ser på paradoxen med samhällets ideal kontra idrottens. Även frågor rörande genus, tränare och omgivningens syn togs upp. Studien genomfördes i två fokusgrupper med vardera fyra deltagare. LÄS MER

 2. 2. Öppet lesbiska kvinnors upplevelser av lagidrott

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Maria Hellborg; [2011]
  Nyckelord :homosexualitet; idrott; lesbisk existens; stigma; tvingande heterosexualitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom intervjuer med lesbiska kvinnor belysa deras förhållningssätt till att vara öppen med sin sexuella läggning inom idrotten. Ansatsen är att undersöka vad som påverkar lesbiska kvinnor att vara öppna och om idrotten är en särskilt accepterande miljö för lesbiska. LÄS MER

 3. 3. Öppet lesbiska kvinnors upplevelser av lagidrott

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Maria Hellborg; [2011]
  Nyckelord :homosexualitet; idrott; lesbisk existens; stigma; tvingande heterosexualitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom intervjuer med lesbiska kvinnor belysa deras förhållningssätt till att vara öppen med sin sexuella läggning inom idrotten. Ansatsen är att undersöka vad som påverkar lesbiska kvinnor att vara öppna och om idrotten är en särskilt accepterande miljö för lesbiska. LÄS MER

 4. 4. Var är kvinnorna? : En studie av tre svenska sportbilagor ur genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Mathias Asplund; Kajsa Dragstedt; [2010]
  Nyckelord :Genus; idrott; kvalitativ analys; kvantitativ analys; ambivalens; trivialisering; infantilisering; marginalisering; könsstereotyp; sportmedier; sportjournalistik;

  Sammanfattning : I denna uppsats genomförs både en kvantitativ samt en kvalitativ undersökning av sportbilagorna i tre av de största svenska dagstidningarna: Aftonbladet, Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten, med syfte att utröna hur stort utrymme kvinnliga respektive manliga idrottare tilldelas på sportsidorna, samt hur idrottskvinnorna och männen framställs i texten.Den kvantitativa studiens ansats var att mäta den marginalisering kvinnliga idrottare utsätts för i de undersökta medierna. LÄS MER

 5. 5. Mina hästar är som mina barn : - En studie om killar inom ridsporten

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Janina Johansson; [2008]
  Nyckelord :Ridsport; häst; genus; manlighet; kvinnlig idrott; minoritet; socialisation;

  Sammanfattning : Den här studien belyser killar inom ridsporten och deras förhållningssätt till hästar och ridsport. Den utreder också hur deras introduktion i ridsporten såg ut samt hur de först kom i kontakt med den. Ridsporten är den idrott som idag engagerar flest tjejer i Sverige och den uppfattas som något feminint. LÄS MER