Sökning: "fördomar om jämställdhet"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden fördomar om jämställdhet.

 1. 1. Lika vård på lika villkor : en litteraturöversikt om hur jämställd vård bedrivs inom hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linnea Askegård; Isabelle Lindblom Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Jämställdhet; Könstillhörighet; Patient; Sjuksköterska; Vårdmötet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhällets syn på det biologiska och sociala könet påverkar individens förväntningar och villkor och kan innebära både psykiska och fysiska konsekvenser. Länge har mannens anatomi och biologi fungerat som norm för medicinsk forskning vilket har påverkat vetenskapen och hur den ser ut än idag. LÄS MER

 2. 2. Polis, Polis- myndigheten orättvis? : Jämställdheten på de ledande positionerna inom polismydigheten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Elin Gustavsson; Antonia Herhold; Caroline Johansson; [2018]
  Nyckelord :Genus; ledarskap; positiv särbehandling; stereotyper; jämställdhet; polismyndigheten; könsdiskriminering;

  Sammanfattning : Manligt- och kvinnligt ledarskap samt jämställdhet mellan könen är en het debatt som ständigt är aktuell och omdisuterad. Det finns teorier som styrker stereotyper och normer i samhället genom att hävda att det finns skillnader mellan manligt- och kvinnligt ledarskap. LÄS MER

 3. 3. Hur kemiläromedel på gymnasiet framställs ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Ninnie Jensen; [2017]
  Nyckelord :Genus; Kemi; jämställdhet; läromedel;

  Sammanfattning : Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt. LÄS MER

 4. 4. Synen på kön och kompetens : Kunders uppfattning om på kompetens ikönssegregerade yrken

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Linus Nielsen Isho; Prim Patrik; [2016]
  Nyckelord :genus; kunder; konsumenter; kompetens; kön; uppfattningar;

  Sammanfattning : Vår uppsats var av den kvantitativa sorten och undersökningen har genomförts med hjälp av ett experiment, med medkommande enkät. Uppsatsen fokuserar på horisontell könssegregering, med detta menar vi hur olika yrkesbranscher är dominerade av ett kön. LÄS MER

 5. 5. Kille och tjej, du och jag, lika eller olika? : En granskning av läromedels sociolektavsnitt och hur dessa kan användas för jämlikhetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Hanna Davidsson; [2014]
  Nyckelord :Sociolects; Educational material; Equality; Gender staircase; Ethnicity staircase; Sociolekter; Läromedel; Jämlikhet; Genustrappa; Etnicitettrappa;

  Sammanfattning : Skolan har ett stort inflytande på dagens ungdomar och enligt läroplanen har skolan ett tydligt jämlikhetsuppdrag att förmedla. Att hjälpa eleven att problematisera människors lika värde oavsett kön och etnicitet samt bemöta fördomar med kunskap ingår i de mål lärarna bör ha sett till läroplanens formuleringar. LÄS MER