Sökning: "fördomsfullhet"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet fördomsfullhet.

 1. 1. Likabehandlingsträning på arbetsplatsen - Är upplevelsebaserad intervention bättre än föreläsning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Karin Andén af Sandeberg; [2021]
  Nyckelord :Discrimination; prejudice; psychological flexibility; perspective taking; compassion; diskriminering; fördomsfullhet; psykologisk flexibilitet; perspektivtagande; medkänsla; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om en likabehandlings workshop kunde minska deltagares fördomsfullhet samt öka deras perspektivtagande, psykologiska flexibilitet, medkänsla och värdegrundsförankring. Detta jämfört med en föreläsningskontroll som bestod av information om fördomar, diskriminering och mångfald. LÄS MER

 2. 2. Ett moderskap i motvind : en litteraturöversikt om kvinnors upplevelser av postpartumdepression

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jenny Nordahl; [2020]
  Nyckelord :Postpartum depression; Postnatal depression; Mothers; Experience; Postpartumdepression; Postnatal depression; Mödrar; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En postpartumdepression uppstår i samband med förlossningen och drabbar mellan 8–15 procent av alla nyförlösta kvinnor varje år bara i Sverige. Någon enskild orsak till tillståndet finns inte men sociala och psykologiska, socioekonomiska, traumatiska och stressrelaterade händelser, brist på socialt stöd och en tidigare historik av depression har påvisats vara betydande riskfaktorer för utvecklingen av tillståndet. LÄS MER

 3. 3. ACT och fördomsfullhet - att förändra psykologisk flexibilitet och empati i grupp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Karin Lundgren; Charlotta Hasselberg; [2019]
  Nyckelord :Psykologisk flexibilitet; fördomar; Acceptance and commitment training; ACT; empati; social dominansorintering; SDO; ingruppsidentifikation.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om ACT-träning i grupp (Acceptance and Commitment Training) kunde leda till ökad psykologisk flexibilitet och empati, och minskad fördomsfullhet. Social dominansorientering och ingruppsidenitifikation studerades också som eventuella moderatorer. LÄS MER

 4. 4. Compassion mind training i grupp: Kan träning i medkänsla minska fördomsfullhet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Nestorson; Linnea Lunde Flennmark; [2019]
  Nyckelord :medkänsla; fördomsfullhet; diskriminering; psykologisk flexibilitet; empati; compassion mind training; CMT; compassion fokuserad terapi; CFT; ingruppsidentifikation; compassion; prejudice; discrimination; psychological flexibility; empathy; compassion focused therapy; in-group identification.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om Compassion mind training (CMT) i gruppformat ger ökad medkänsla till andra, minskad fördomsfullhet, ökad empati, ökad psykologisk flexibilitet och ökad självmedkänsla. Den framtagna CMT-interventionen fokuserade framför allt på att träna medkänsla till andra. LÄS MER

 5. 5. Linking Adolescent Subculture with Attitudes Towards Immigrants: Do Peer Crowds Have Any Role to Play?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Oskar Welander; Selma Özcan; [2018]
  Nyckelord :attitudes; peer crowd; adolescents; tolerance; prejudice.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine whether adolescents’ self-identification with peer crowds at school was related to their attitudes towards immigrants. The study was based on a sample of Swedish adolescents (N = 905; Mage = 14.08, SD = .95). LÄS MER