Sökning: "fördröjning"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade ordet fördröjning.

 1. 1. Förhandlingsskyldighet och arbetsgivarprerogativen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Frida Persson; Matilda Olbin; [2019]
  Nyckelord :förhandlingsskyldighet; arbetsrätt; arbetsgivarprerogativ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (nedan MBL) har arbetsgivaren en förhandlingsskyldighet gentemot arbetstagarorganisationer vid viktigare förändringar. Denna omfattar främst kollektivavtalsslutande organisationer, men även icke-kollektivavtalsslutande organisationer kan ha rätt till förhandling i vissa fall. LÄS MER

 2. 2. Planering av förebyggande åtgärder i hårdgjord miljö för att undvika kostsamma översvämningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Israelsson Mace; [2019]
  Nyckelord :green infrastructure; divert; storm water; impermeable surface; flood; skyfall; skyfallskartering; dagvattenhantering; hårdgjorda ytor; översvämning; växtbädd; vattenmagasin; fördröjning;

  Sammanfattning : Regn och översvämningar vid regn är ett problem som adresseras i allt fler kommuner. Detta arbete handlar om några av de utmaningar vi står inför när åtgärder ska planeras för att undvika översvämningar i tätorter. LÄS MER

 3. 3. Warranty reserve forecast for complex products

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Julia Åberg; Jesper Svensson; [2019]
  Nyckelord :Warranty reserve; agency theory; time series; causal methods; Garantireserv; agentteorin; tidsserie metoder; kausala metoder;

  Sammanfattning : Warranty is a contract between a seller and a buyer. A warranty is also a signal for quality that can be utilized both by the seller and the customer. Even though the warranty is mainly something that is positive, a warranty also incurs risk to the warranty provider. LÄS MER

 4. 4. Skeleton screen – Hur påverkar de användarens upplevda hastighet av en webbplats?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Gustav Thomason; [2019]
  Nyckelord :Skeleton screen; Spinner; upplevd hastighet; tidsfördröjning; webb; webbutveckling;

  Sammanfattning : Sidladdningar på webbplatser har visat sig ha stor påverkan på hur användare beter sig på webbplatser. Redan efter 1 sekunds fördröjning börjar användarens beteende ändras. Laddningsindikatorer kan användas för att minska den upplevda hastigheten av sidladdningar. LÄS MER

 5. 5. Distance Control of Heavy-Duty Vehicle Platooning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ali Madadi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vehicle platooning is a modern technique which enables us to have a group ofvehicles driving in a cooperative way. More specifically, in vehicle platooning, anumber of vehicles uses a common control system and inter-vehiclecommunications to cooperatively drive close to each other and in a high speed. LÄS MER