Sökning: "före detta medlemmar av jehovas vittnen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden före detta medlemmar av jehovas vittnen.

 1. 1. Den mödosamma vägen ur Jehovas vittnen : Sociala relationer före och efter utträdet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Tomi Lehtonen; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Uppsatsen handlar om hur en persons sociala relationer påverkas när individen distansierar sig från Jehovas vittnen. För att uppfylla syftet genomfördes en kvalitativ studie på basen av semistrukturerade intervjuer med fyra stycken personer där tre har lämnat Jehovas vittnen och en är på väg att lämna. LÄS MER

 2. 2. Tro och rädsla : Jehovas vittnens trosläror som lindring mot och upphov till rädsla

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Lotta Johansson; [2013]
  Nyckelord :Jehovas vittnen; sekt; rädsla;

  Sammanfattning : Problemet som denna uppsats behandlat är den om hur en individ som lämnat Jehovas vittnen kan ha påverkast av sin tid i organisationen, med avseende på hennes upplevelse av och förhållningssätt till rädsla. Genom att ha intervjuat före detta medlemmar, läst aktuell litteratur i ämnet och genom att ha använt information från Jehovas vittnen själva har denna problematik försökt adresseras. LÄS MER

 3. 3. ”Du ska inte vara en del av den här världen” : En tematisk analys om barns erfarenhet av att växa upp i en sekt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Maria Sunnegårdh; [2013]
  Nyckelord :sekt; växa upp i sekt; barn i sekt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utifrån en tematisk analys studera barns egna erfarenheter av att växa upp i en sekt. Jag vill också ta reda på hur barnen hanterar de problem som kan tänkas uppstå. LÄS MER

 4. 4. Ack Värmeland, du sköna : Före detta Jehovas vittnen berättar, om deras väg fram till avhopp, och livet efter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

  Författare :Öst Erik; [2012]
  Nyckelord :Jehovas vittnen utgångsprocess intervju;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka vad som leder till att man lämnar en verklighet, för att träda in i en annan. För att undersöka detta har fem före detta medlemmar av Jehovas vittnen intervjuats. För att belysa deras berättelser har flertalet teorier och tidigare forskning presenterats och använts i analysen. LÄS MER

 5. 5. Jehovas vittnen : Åtta före detta medlemmar berättar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Patrik Enocksson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jehovas vittnen är idag den största sekten i Sverige men mycket lite forskning har inriktat sig på denna grupp. Syftet med uppsatsen är undersöka hur före detta medlemmar av Jehovas vittnen ser på sitt tidigare medlemskap och engagemang i organisationen. Ett flertal teoretiska perspektiv presenteras för att belysa medlemskapets komplexitet. LÄS MER