Sökning: "före efter utvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade orden före efter utvärdering.

 1. 1. Smärtbedömning vid intramuskulär administrering av två former av bensylpenicillin till häst

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Matilda Axelsson; [2018]
  Nyckelord :bensylpenicillin; prokain; lidokain; adrenalin; häst; intramuskulär administration; penicillinchock; prokaintoxicitet; biverkningar; smärta; smärtbeteende; smärtutvärdering; klinisk utvärdering; palpation;

  Sammanfattning : Prokaintoxicitet, kallad ”Penicillinchock” av djurägare, är den vanligaste och allvarligaste biverkningen till bensylpenicillinprokain (Pc-prok) där ett stort antal fall sannolikt inte rapporteras av veterinärer eller djurägare. Majoriteten av reaktionerna orsakas av depå- och lokalbedövningsmedlet prokain när injektion i halsmuskeln råkat ske intravasalt och snabbt når toxiska nivåer i blodet. LÄS MER

 2. 2. Excentrisk träning av quadriceps i kombination med träning av höft- och bålmuskulatur vid patellar tendinopati : en pilotstudie

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ann-Christin Brattsell; [2018]
  Nyckelord :patellar tendinopathy; core; hipstrenght; Patellar tendinopati; bålstabilitet; höftstyrka;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att utvärdera förändringar över tid vid excentrisk träning av quadriceps i en ny dosering i kombination med träning av höft- och bålmuskulatur under 12 veckor vid patellar tendinopti med avseende på a) smärta, b) skattning av symtom, funktion och förmåga att delta i idrott, c) funktionellt hopptest samt c) vävnadsförändringar i patellarsenan. Metod: Studien var en pilotstudie utan kontrollgrupp. LÄS MER

 3. 3. Självskattad hälsa och vardagliga aktiviteter före och efter multidisciplinär dagvård för personer med Parkinson.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Mimi Kasseberg; Christina Gisler Josefsson; [2018]
  Nyckelord :Aktiviteter i det dagliga livet; arbetsterapi; Parkinsons sjukdom; SF-12; självskattad hälsa;

  Sammanfattning : För personer med diagnosen Parkinson, en progredierande sjukdom där både motoriska och icke-motoriska symtom påverkar vardagen, är det viktigt att stödja den enskilde individen att få uppleva hälsa. Dagrehabiliteringen på berörd klinik, har varit ett inarbetat multidisciplinärt arbetssätt, och erbjudit deltagarna träning vid två tillfällen i veckan under en fem veckorsperiod. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av korttidsfamiljebehandling vid BUP Första linjen i Lund

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sarah Edvardsson; Georges Guedj; [2018]
  Nyckelord :Korttidsfamiljebehandling; systemisk familjeterapi; barn; externaliserande symtom; internaliserande symtom; familjerelation Brief family therapy; systemic family therapy; children; externalized symptom; internalized symptom; family relations; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att utvärdera effekten av korttidsfamiljebehandling med fokus på förändringar i familjens känslomässiga klimat och förändringar av symtom hos det barn som är identifierad patient. Arbetet utgick från frågorna: Hur förändras upplevelsen hos de olika familjemedlemmarna avseende familjens känslomässiga klimat? Upplever barnet en symtomminskning? Upplever föräldrarna en symtomminskning hos barnet? Tolv familjer som var i kontakt med BUP Första linjen i Lund deltog i en strukturerad korttidsfamiljebehandling (KFB) om tre samtal. LÄS MER

 5. 5. Exkluderande verksamhet med ett inkluderande syfte – en studie av familjeklassens långsiktiga effekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Thörnholm; [2018]
  Nyckelord :familjeklass; Families And Schools Together; inkludering; Marlboroughmodellen; systemteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Thörnholm, Jessica (2018). Exkluderande verksamhet med ett inkluderande syfte – en studie av familjeklassens långsiktiga effekter. LÄS MER