Sökning: "förebilder"

Visar resultat 1 - 5 av 644 uppsatser innehållade ordet förebilder.

 1. 1. Granskande hantverkare och neutrala spårhundar? - En studie av svenska journaliststudenters yrkesideal och förebilder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ingrid Kullberg Wulf; Ingrid Ramberg; [2022-02-24]
  Nyckelord :Journalistik; journaliststudenter; ideal; förebilder; socialiseringsprocess; Journalism; journalism students; ideals; role models; socialization process;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to examine journalism students' views on journalistic ideals and if they have any role models. By seeing how students value different journalistic ideals, this thesis aims to examine if the students are a part of a socialization process, how they socialize into the field of journalism. LÄS MER

 2. 2. Lärares arbete med att väcka och underhålla elevers läsmotivation : En kvalitativ studie om hur lärare inspirerar och motiverar elever till läsning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emelie Henrysson; [2022]
  Nyckelord :läsning; läsmotivation; intresse; årskurs f-3; motivation;

  Sammanfattning : En stor del av kommunikationen i vårt samhälle sker igenom skriftspråk, så som böcker och andra texter. Läsförmåga är nödvändig för att ta del av skriftspråket. Läsutvecklingen är komplex och lärares stöttning i den är viktig, dessutom är intresse för litteratur och dess innehåll en viktig komponent för läsutveckling. LÄS MER

 3. 3. ”Alla känslor är okej att uttrycka, men alla sätt att uttrycka känslor är inte okej”: : En kvalitativ socialpsykologisk studie om emotionshantering hos polyamorösa individer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Klara Gren Löfstedt; [2022]
  Nyckelord :polyamorous relationships; jealousy; compersion; private emotional systems; emotion management; social identity; polyamorösa relationer; svartsjuka; compersion; privata emotionella system; känslohantering; social identitet;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker emotionshantering och känsloregler i polyamorösa förhållanden. Polyamorösa utsätter sig för situationer där emotionshantering med största sannolikhet är av vikt, där svartsjuka samt emotionen compersion (även kallad medglädje) kan uppstå, och har därmed upplevelse av att hantera svartsjuka och compersion som är värdefull att undersöka. LÄS MER

 4. 4. Kroppen i kretsloppet : alternativa gravplatsers potential

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Cecilia Börjestrand; [2022]
  Nyckelord :begravningsplats; kyrkogård; gravskick; begängelseform; ekologi; djupekologi; ekosofi; animism; naturlig begravning; sekularitet;

  Sammanfattning : Ett mer naturligt förhållningssätt till praktik rörande begravning har spridit sig de senaste decennierna i främst Europa och Nordamerika, där kristendomens dominans över processerna och platserna ratas, och nya alternativa skapas. Dessa alternativ har ofta en mer direkt kontakt mellan kropp och jord, där människan kan utgöra näring i ett biologiskt kretslopp, och kopplingen till vegetation ovan jord och ekosystem är större. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar elevers läslust : En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lejla Fejzulovska McDaniel; [2022]
  Nyckelord :Läslust; läsundervisning; motivation;

  Sammanfattning : Abstrakt Denna kunskapsöversikt undersöker vilka faktorer som påverkar elevers läslust. Kunskapsöversiktens slutsats och diskussion ämnar även besvara vilka didaktiska upplägg som kan göra skillnad genom kunskapen om påverkande faktorer. Granskningen utgörs av tio vetenskapliga artiklar. LÄS MER