Sökning: "förebygga ätstörningar i skolan"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden förebygga ätstörningar i skolan.

 1. 1. Kunskap om ätstörningar bland skolpersonal : En kvalitativ studie om lärares samt skolsköterskors kunskap om och bemötande av elever med ätstörningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Cecilia Ehrling; [2013]
  Nyckelord :Ätstörningar; erfarenhet; skolan; idrottslärare; skolsköterskor; bemötande; kunskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien var att undersöka vilken kunskap lärare i idrott och hälsa samt skolsköterskor har kring ätstörningar samt hur de arbetar förebyggande för att förhindra ätstörningar. Vilka kunskaper och erfarenheter anser sig lärare i idrott och hälsa samt skolsköterskor ha om ätstörningar? Hur anser lärare och skolsköterskor att de bemöter elever som misstänks ha ätstörningar? Hur arbetar lärare och skolsköterskor för att förebygga ätstörningar? Metod Metoden i studien var en kvalitativ metod, där data samlades in med hjälp av intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Anorexi och bulimi i skolan : att förebygga, upptäcka och bemöta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Pernilla Grenehag; [2001]
  Nyckelord :Education; Anorexi; bulimi; förebyggande åtgärder; orsaker; symtom; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbetet är att göra en handledning till lärare hur de kan arbeta med anorexi och bulimi i skolan, dvs förebyggande, upptäckande och bemötande. Jag har gjort en litteraturstudie där jag inriktar mig på litteratur som behandlar anorexi och bulimi ur många olika perspektiv. LÄS MER