Sökning: "förebyggande arbete mot övergrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden förebyggande arbete mot övergrepp.

 1. 1. Offer eller förövare-i vems ögon? : En netnografisk studie av konstruktioner av offer för-, och förövare av- sexuella övergrepp

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Joline Ramstedt; Lovisa Landqvist; [2022]
  Nyckelord :Sexualbrott och sexuella trakasserier; offer; förövare; Flashback; Familjeliv; tematisk analys; genusteori; det idealiska offret;

  Sammanfattning : Sexualbrott och sexuella trakasserier kan beskrivas som ett utbrett samhällsproblem, detta trots lagstiftning och verksamheter som arbetar förebyggande mot problemen. Syftet med studien har varit att undersöka hur offer för-, och förövare av- sexuella övergrepp beskrivs, samt vilka argument som förs gällande deras trovärdighet. LÄS MER

 2. 2. ”TYSTNAD ÄR FÖRÖVARENS BÄSTA VÄN” - En kvalitativ studie om förebyggande arbete mot sexuella övergrepp i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Andrea Bolstad Raa; [2021-08-24]
  Nyckelord :sexuella övergrepp; barn; förskola; skyddsfaktorer; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Studien syftar till att undersöka vilka åtgärder studiens aktörer anser som viktiga i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp mot barn, belysa hur studiens aktörer beskriver sitt arbete med att förhindra sexuella övergrepp mot barn samt vilka problem aktörerna identifierar i det förebyggande arbetet. 1) Vad förespråkar studiens aktörer som viktigt i arbetet för att förebygga sexuella övergrepp mot barn? 2) Hur beskriver studiens aktörer sitt arbete med att förebygga sexuella övergrepp mot barn? 3) Vilka problem identifieras av aktörerna i det förebyggande arbetet? Metod och material: För att besvara studiens syfte har en kvalitativ intervju- och dokumentanalys genomförts. LÄS MER

 3. 3. Jag tror att det sker mer än vad vi ser och vad vi vet : En kvalitativ studie om skolpersonals arbete mot sexuella trakasserier och övergrepp i grundskolan

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Elina Nilsson; Peter Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :School; school staff; preventive work; sexual harassment; sexual abuse; children; adolescents; social media; Skola; skolpersonal; förebyggande arbete; sexuella trakasserier; sexuella övergrepp; barn; ungdomar; sociala medier;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how school staff work to counteract sexual harassment and abuse of children, 6 to 16 years of age, online and in real life. The aim of this study was also to investigate the role of norms and norm-creating processes regarding sexual harassment and abuse in school staff’s stories. LÄS MER

 4. 4. "Det är i våra klassrum de sitter" : En studie om skolkuratorers upplevelser av att kunna upptäcka sexuellt utsatta barn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Filippa Håkansson; Therése Johansson; [2020]
  Nyckelord :School counselor; child sexual abuse; discretion; preventive work; Skolkurator; sexuella övergrepp mot barn; handlingsutrymme; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to deeper understand Swedish school counselors’ work to build trustful relationships with pupils and the counselors’ possibilities to discover child sexual abuse. This will be studied, considering that the school holds many different professions. LÄS MER

 5. 5. Att främja barns utveckling av kroppslig integritet - ett pågående arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Vanessa Carlstedt; Danijela Tomasovic; [2019]
  Nyckelord :Kroppslig integritet; sexuella övergrepp; sexualbrott; stopp min kropp; prevention; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kroppslig integritet skrivs in i förskolans och skolans läroplan den 1 juni 2019. Att barn får stöd i att utveckla kroppslig integritet är ett steg mot ett mer jämställt samhälle samt en viktig förebyggande insats mot sexualbrott. Handboken “Stopp! Min kropp!” ämnar stödja vuxna i arbetet med kroppslig integritet. LÄS MER