Sökning: "förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt.

 1. 1. En etnografisk studie om möjligheter och hinder kring samverkan mellan elevhälsa och lärare på högstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Annie Blom Björk; Frida Blomberg; [2021-02-18]
  Nyckelord :samverkan; elevhälsa; förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att öka kunskapen om en skolas elevhälsa och hur skolanslärare tillsammans med elevhälsan arbetar kring samverkan. Frågeställningarna berörmöjligheter och hinder till samverkan mellan professioner. LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande arbete i fritidshem : En studie om hur fritidslärare arbetar hälsofrämjande med specifikt fokus på psykisk hälsa och ohälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Simone Karlsson Lindberg; Alexandra Söder Ringdahl; [2020]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arbete; psykisk hälsa- och ohälsa; fritidshem; frisk- och riskfaktorer; delaktighet;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att jämföra hur fritidslärare arbetar hälsofrämjande i fritidshemmet. Studien använder sig av en kvalitativ ansats för att belysa hur utbildade fritidslärare hanterar psykisk ohälsa i verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Skolkuratorn och den digitala ungdomen : En kvalitativ studie om skolkuratorers sociala arbete och deras möte med "Digital natives"

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Denise Carsbrant; Marielle Gröndahl; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka skolkuratorns sociala arbete och vad de professionella upplever att elever främst behöver stöd med. Vidare ämnade studien undersöka skolkuratorns upplevelse av att arbeta med ‘digital natives’. LÄS MER

 4. 4. Förstärkt föräldraskap : Vård- och omsorgspersonalens upplevelser av utökade hembesök inom barnhälsovården

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Gahm; Rebecca Larsson; [2020]
  Nyckelord :Child Health Care; Parenting; Home Visits; Relationships; Collaboration; Barnhälsovård; Föräldraskap; Hembesök; Relationer; Samarbete;

  Sammanfattning : Inledning: Barn i socioekonomiskt utsatta områden riskerar i större utsträckning att drabbas av psykisk ohälsa senare i livet. Kan utökade hembesök bidra till att stärka föräldraskap och tidigt upptäcka familjer i behov av stöd? Bakgrund: Barnhälsovården, mödrahälsovården och socialtjänsten i Sverige arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att minska risken att familjer ska utveckla hälsoproblem. LÄS MER

 5. 5. Studie- och yrkesvägledare i välfungerande elevhälsoteam -En kvalitativ studie om hur vägledare bidrar med hälsofrämjande- och förebyggande arbete genom elevhälsan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Hasselgren; Evelina Fransson; [2020]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledare; elevhälsoteam; I-P.O;

  Sammanfattning : Forskning rapporterar om ohälsa som breder sig bland svenska skolors elever. Skolornas beredskap för det alltmer växande problemet benämns för elevhälsoteam (EHT) vars uppdrag är att främja och förebygga välmående bland elever. En inventering av de professioner som deltar inom EHT visar på olikheter. LÄS MER