Sökning: "föremålsförvärv"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet föremålsförvärv.

  1. 1. Föremålsförvärv från vår samtid : en granskning av Nordiska museets styrdokument och föremålsförvärv

    Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

    Författare :Emma Nelsson; [2016]
    Nyckelord :museologi; museer; samtidsdokumentation; föremålsförvärv; styrdokument; Cultural Sciences;

    Sammanfattning : Today we live in a society that largely is based on objects, but in a world that more and more rely on objects it seems like the interest in the acquisition of objects from our own time decreases in museums. This master’s thesis investigates how contemporary life is represented in museums in policy documents and acquired objects. LÄS MER