Sökning: "föreningar"

Visar resultat 1 - 5 av 628 uppsatser innehållade ordet föreningar.

 1. 1. Suicide Prevention. A qualitative study about the active actors prerequisites to collaborate against a favorable suicide prevention.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Feldt; Christina Ekelund; [2020]
  Nyckelord :Social work; Suicide prevention; Prevention; Suicide; Actors prerequisites; Collaboration;

  Sammanfattning : Vi som författat denna studien är två Socionomstudenter från Malmö Universitet. Syftet med studien har varit att belysa den psykiska ohälsan och förekomsten av suicidalitet, ett fullbordat självmord, i dagens etablerade välfärdssamhälle. LÄS MER

 2. 2. Utanförskap som gemenskap : En kvalitativ studie om internationellt adopterades känsla av tillhörighet och motståndsstrategier mot utanförskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Milena Ghirmay; Suada Dani; [2020]
  Nyckelord :Adoptionsfamilj; Tillhörighet; Motståndsstrategier;

  Sammanfattning : Diskursen om internationell adoption har de senaste åren varit omdiskuterat och utvecklats från att tidigare ha utgått från adoptivföräldrars perspektiv till att idag fokusera på adoptivbarnens upplevelser samt deras rättigheter. De som adopterades på 60-90 talet är idag vuxna och lyfter upp både positiva och negativa erfarenheter om att växa upp i sammanhang där de inte alltid passat in utseendesmässigt. LÄS MER

 3. 3. Ensamhet bland ungdomar : En kvalitativ studie om professionellas syn på ensamhet bland ungdomar och deras förebyggande arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Lina Kabboush; Woroud Gerges Oraham; [2020]
  Nyckelord :loneliness; teenagers; social services; community centres; association; collaboration; capital; class; thematic analysis; ensamhet; ungdomar; socialtjänsten; öppna verksamheter; föreningar; samverkan; kapital; klass; tematisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur ensamhet bland ungdomar beskrivs utifrån professionellas tankar och erfarenheter i arbetet med ungdomar. Vidare var avsikten att undersöka vilka faktorer som bidrar till ungdomars ensamhet utifrån professionellas syn samt vilka arbetssätt och strategier som används för att förebygga ensamhet bland ungdomar i Jönköpings län. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar samverkan kring informationssäkerhet i federationer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Markus Meldo; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Åtminstone hälften av alla överträdelser kring organisationens informationssäkerhet sker av den egna personalen. Trots detta har organisationer valt att fokusera mycket på svagheter i tekniska tillgångar, som till exempel hård- och mjukvara samt nätverk, istället för att fokusera arbetet på medarbetare, policys, processer och kultur. LÄS MER

 5. 5. En jämförande studie av medelinkomstens påverkan på stadsdelarnas utbetalning av föreningsbidrag inom Göteborgs Stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Anlend; [2019-04-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om Göteborgs stadsdelars medelinkomst påverkar hur stor del av föreningsbidraget som olika föreningstyper erhåller. Genom att undersöka hur det förhåller sig inom Göteborgs stad så visar den hur det förhåller sig inom en och samma kommun med samma politiska sammansättning. LÄS MER