Sökning: "föreningsidrott"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet föreningsidrott.

 1. 1. Idrottsledarnas betydelse i föreningsidrotten : En kvalitativ studie om hur idrottsledare arbetar för att skapa en positiv idrottsmiljö

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jesper Degerlund; Arttu Kalliolevo; [2020]
  Nyckelord :Positiv idrottsmiljö; föreningsidrott; fotboll; brottning; idrottsverksamhet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur idrottsledare bedriver sin verksamhet för att få barn och ungdomar att stanna kvar i föreningsidrotten. För att kunna besvara på detta har vi fokuserat på att undersöka hur idrottsledare skapar en positiv idrottsmiljö. LÄS MER

 2. 2. FYSISK AKTIVITET OCH STRESS : En kvantitativ studie om fysisk aktivitet, föreningsidrott och självskattad stress bland gymnasieelever

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johan Ljungberg; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; föreningsidrott; gymnasieelever; psykosomatiska besvär; självskattad stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet minskar bland ungdomar samtidigt som stress ökar. Kombinationen av fysisk inaktivitet och stress utgör ett folkhälsoproblem som behöver beaktas och undersökas. Samtidigt minskar även deltagandet i föreningsidrott med åldern. LÄS MER

 3. 3. Värdet av habitus; fysisk aktivitet, motivation och idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mattias Marffy; Johanna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Motivation; Idrott och hälsa; Habitus; Kapital; Fält; Skola;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka de faktorer som kan ligga bakom ungdomars motivation för fysisk aktivitet. Vidare vill vi undersöka om det finns en koppling som kan göras till skolämnet idrott och hälsa utifrån den information som kommer fram i vår studie. LÄS MER

 4. 4. Tränares syn på samspelet mellan barn och tränare : en jämförande studie av tränare i Sverige och Tyskland

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Gunnar Gräsbeck; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med det här arbetet är att undersöka tyska och svenska tränares syn på samspelet mellan barn och tränare inom ramen för föreningsidrott för barn, samt synliggöra eventuella likheter och skillnader mellan tränarnas syn på detta samspel. Studien utgår ifrån följande frågeställningar: Hur beskriver tyska och svenska tränare samspelet mellan tränare och barn inom ramen för föreningsidrott för barn? Vilka likheter och skillnader mellan tyska och svenska tränares åsikter framträder? Metod Studien använder sig av intervju som kvalitativ metod för att samla in data och besvara syfte och frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. Svensk fotboll - så många som möjligt - så länge som möjligt - i så bra miljöer som möjligt : En kvalitativ studie om varför flickor med utländsk bakgrund fortsätter att vara verksamma inom fotboll, och hur fotbollsföreningar kan bidra till detta

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ali Hussein; Karin Göthberg; [2020]
  Nyckelord :Sports; football; girls; foreign background; identity; integration in sport; diversity in sports; association sports; Idrott; fotboll; flickor; utländsk bakgrund; identitet; integration inom idrott; mångfald inom idrott; föreningsidrott;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to increase understanding of factors that influence girls with a foreign background to be active in football and how football clubs work to increase and maintain girls with a foreign background in sports. The study has a qualitative approach where five girls with foreign background and four football clubs representatives have been interviewed. LÄS MER