Sökning: "föreningsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet föreningsrätt.

 1. 1. Semidispositivitet inom det grundläggande anställningsskyddet: en ulv i fårakläder? - En rättsdogmatisk analys av semidispositiviteten i 7 § LAS och dess förhållande till Sveriges föreningsrättsliga åtaganden och oorganiserade arbetstagares rätt till effektivt rättsmedel

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Carl Ekelin; [2022]
  Nyckelord :Semidispositivitet; LAS; Anställningsskydd; föreningsrätt; oorganiserade arbetstagare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den politiska överenskommelsen januariavtalet ingick bland annat förslag om att den svenska arbetsrätten skulle förändras och moderniseras. Regeringen tillsatte först en egen utredning, SOU 2020:30. Därefter utarbetade arbetsmarknadens parter efter förhandlingar en egen principöverenskommelse om förändringar av arbetsrätten. LÄS MER

 2. 2. Sympatiåtgärders bristande proportionalitet - en inskränkning av den negativa föreningsrätten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Julia Lilja; Emina Sefic; [2019]
  Nyckelord :Sympatiåtgärder; negativ föreningsrätt; proportionalitetsprincipen; stridsåtgärder; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Stridsåtgärder anses vara en av grundpelarna inom svensk arbetsrätt och fungerar som ett medel att balansera ut makterna på arbetsmarknaden. Sympatiåtgärder är en typ av stridsåtgärd som regleras internationellt såväl som nationellt. LÄS MER

 3. 3. Negativ Föreningsrätt : Om rätten att stå utanför fackliga organisationer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Elvira Kvassman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Irreguljära migranters situation på den svenska arbetsmarknaden - Arbetsrättsligt skydd trots illegalt arbete?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Matilda Edrén; Sofia Åkerman; [2018]
  Nyckelord :Arbetsrätt Irreguljära migranter Papperslösa Anställningsskydd Arbetsmiljö Kollektivavtal Diskriminering Föreningsrätt Mänskliga rättigheter FN EU ILO Migration; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Irregular migrant workers are those who work in Sweden without valid permission and they are a vulnerable group in the Swedish labour market. Employers tend to exploit these people and therefore they often work under very bad working conditions and receive worse protection of employment rights. LÄS MER

 5. 5. The right to undertake industrial actions against an employer already bound by a collective agreement - An analysis in the light of the conflict in the port of Gothenburg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Axel Stigmar; [2018]
  Nyckelord :Collective agreement; ECHR; EU; Freedom of association; Hamnfyran; ILO; Industrial action; Industrial peace; LO; Port of Gothenburg; the right to strike; The Swedish model Transport ECHR; Fredsplikt; Föreningsfrihet; Göteborgs Hamn; Hamnkonflikten; Kollektivavtal; Stridsåtgärder; Strejk; MBL; Svenska modellen Transport; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to analyse the right to undertake industrial actions and freedom of association, especially in the case where a collective agreement already is in place. The thesis applies mainly three perspectives: a national, an international and lastly one with the concrete use of the ongoing conflict in the port of Gothenburg. LÄS MER