Sökning: "förenklat årsbokslut"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden förenklat årsbokslut.

 1. 1. Ombildning från enskild firma till aktiebolag : Vilka blir de redovisnings- och skattemässiga effekterna?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Maria Andersson; Zenita Johansson; [2014]
  Nyckelord :K1; K2; K3; underprisöverlåtelse; företagsombildning; enskild firma; aktiebolag; uttagsbeskattning;

  Sammanfattning : År 2010 sänktes aktiekapitalkravet från 100 000 kronor till 50 000 kronor. Samma år slopades revisionsplikten för små privata aktiebolag. Bolagsverket framhåller att dessa två lagändringar har bidragit till att fler enskilda näringsidkare väljer att ombilda sin enskilda firma till ett aktiebolag. LÄS MER

 2. 2. Nya redovisningsregler : En studie om hur enskilda näringsidkare har påverkats av de nya redovisningsreglerna

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet/Karlstads universitetFakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Karlstads universitet/Karlstads universitetFakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Malin Warensjö; Sara Thor; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : År 2002 tog EU och International Accounting Standard Board (IASB) beslutet att alla noterade företag ska följa de internationella reglerna International Financial Reporting Standards (IFRS). Detta medförde dock att regelverket för de mindre noterade företagen blev alltför komplicerat. LÄS MER

 3. 3. K1 : Är det förenklade K1 regelverket användbart?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Avare Suleyman; Marcus Pettersson; [2009]
  Nyckelord :K1 set of regulations; reducing administrative burdens; simplified annual financial statement; K1 regelverket; reducera administrativ börda; förenklat årsbokslut;

  Sammanfattning :  SammanfattningProblem och bakgrund: Bokföringsnämnden (BFN) har arbetat fram ett regelverk för de enskilda näringsidkare som bör implementeras från den 1 januari 2007. Syftet anses vara bland annat att underlätta den administrativa bördan. LÄS MER

 4. 4. K1-regelverket : -har det blivit en förenkling?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Emmelie Johansson; Marie Karlsson; [2009]
  Nyckelord :Harmonisering; förenklingsarbete; K-regelverket; K1-regelverket; förenklat årsbokslut; bokföringsnämnden.;

  Sammanfattning : Harmonisering inom redovisning är aktuellt både internationellt och nationellt. Från och med 1 januari 2005 har noterade företag varit tvungna att utgå från IAS/IFRS vid utformning av sin koncernredovisning och svenska företag har därför berörts av harmonisering inom redovisning. LÄS MER

 5. 5. Att mäta och redovisa måluppfyllelse : En studie av tre ideella föreningar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet

  Författare :Sandra Nilsson; Fredrik Svedberg; [2008]
  Nyckelord :ideella föreningar;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2000 trädde en ny bokföringslag i kraft, detta resulterade i utökad redovisning för ideella föreningar. Vinstdrivande och ideella föreningar lyder som en följd av detta under samma lagar och förordningar, trots den stora skillnaden mellan vad organisationerna vill uppnå. LÄS MER