Sökning: "förenkling"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade ordet förenkling.

 1. 1. “Fansen rasar!” - eller gör de? : En kvalitativ studie om utformandet av artiklar baserade på källor hämtade från sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Oskar Lydén; Tobias Hellgren; [2019]
  Nyckelord :journalism; social media; news selection; source criticism; media logic; Aftonbladet; Expressen; journalistik; sociala medier; nyhetsurval; källkritik; medielogik; berättartekniker; Aftonbladet; Expressen;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar på att undersöka i vilken utsträckning tidningsartiklar som baseras på källor hämtade från sociala medier uppfyller kriterierna för nyhetsurval samt vilka källkritiska principer som källorna uppfyller. Det undersöks även hur berättartekniker påverkar utformningen av artiklarna. LÄS MER

 2. 2. Muntliga bedömningspraktiker i matematik : En litteraturstudie om möjligheter och utmaningar med muntliga bedömningspraktiker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Manfred Högström; Karl Milton; [2019]
  Nyckelord :Muntlig bedömning; muntlig examination; muntliga bedömningspraktiker;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie beskriver begreppet muntlig bedömningspraktik och förklarar de möjliga positiva och negativa konsekvenser som kan uppstå vid genomförande av en muntlig bedömningspraktik i matematikklassrummet. Syftet med litteraturöversikten är att ge en inblick i hur lärare kan utöka sin bedömningsarsenal för att öka kvaliteten på bedömningen. LÄS MER

 3. 3. Numerical Investigation of Various Modelling Strategies for Throttling a Transonic Compressor Rig Diffuser

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Borzou Dargahi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The concern of this study is modeling of the flow field in the diffuser of a 1.5 stage compressor test rig in which the mass flow is constrained at the exit of the diffuser. Constraining method is is applied through, throttling by means of a slab at the exit of the diffuser, where the flow enters the exit volute. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av inleveransprocesser på lager : Med Human Lean aspekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Fedek Kawthar Mohammad; Anna Johansson; [2019]
  Nyckelord :Delivery process; Human Lean; Lead time; Warehouse; Efficiency improvement; inleveransprocessen; Human Lean; ledtid; lager; effektivisering;

  Sammanfattning : Logistics is an integral component in making the production process more efficient in companies. An important concept in logistics is lead time, the time it takes for a product to go through the process from inbound and outbound to the customer. LÄS MER

 5. 5. Gamification – The solution for a sustainable society?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Patrik Björk; Olivia Zandin; [2019]
  Nyckelord :Gamification; public organization; municipality; strategic communication; digitalization; innovation; citizen engagement; dialogue; marketing communication; City Points; participatory budget; offentliga organisationer; kommuner; digital strategisk kommunikation; digitalisering; medborgerligt engagemang; medborgardialog; deltagande budget; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den offentliga sektorn står inför utmaningar när det kommer till digitalisering och medborgare har höga förväntningar på att den offentliga sektorn ska vara effektiv och erbjuda högkvalitativ service. År 2018 tilldelades den portugisiska kommunen Cascais ett pris från organisationen World Summit Awards för sin digitala plattform City Points Cascais inom kategorin, Digital Innovation in Government and Citizen Engagement. LÄS MER