Sökning: "föreställning"

Visar resultat 1 - 5 av 532 uppsatser innehållade ordet föreställning.

 1. 1. "Det svenska var alltid det enkla" - Idén om det enkla i Ellen Key och Carl Larssons hemestetik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Hannah Paassilta Engsner; [2023-08-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med denna uppsats ämnar jag undersöka idén om enkelhet vid förra sekelskiftet och vilken roll den intar i relation till denna nya hemestetik i Sverige enligt dess främsta företrädare, Ellen Key och Carl Larsson. Syftet är att redogöra för dessa personers respektive föreställning om det enkla i relation till yttre idéströmningar och historiska förhållanden för att nå förståelse om enkelhetens tvetydighet. LÄS MER

 2. 2. Kontrollens vara eller inte vara? En jakt på det levande.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Hanna Göland; [2023-07-03]
  Nyckelord :skådespelare; skådespeleri; föreställningsperiod; spelperiod; återskapa; upprepa; kontroll; avspänning; preparation; förberedelse; acceptans;

  Sammanfattning : På vilket sätt bör skådespelaren arbeta för att leverera en föreställning kväll efter kväll? Hur kan jag och ensemblen tillsammans förhålla oss till det överenskomna, men samtidigt vara närvarande i vad som händer i stunden, och hålla föreställningen levande? Arbetet utgår bland annat från praktiska undersökningar under min praktikperiod på Östgötateatern och samtal med skådespelarna Jesper Barkselius och Lisa Lindgren. Jag har även inspirerats av texter ur böcker som bland annat Skådespelarens musikalitet av Sven Bjerstedt där han intervjuat skådespelare om skådespeleri i relation till det levande och vad det är att spela en föreställning. LÄS MER

 3. 3. Musik, en överlevnadsstrategi för svarta kroppar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aurelia Kisseih; [2023-05-24]
  Nyckelord :minoritetsstress; prestationsångest; förväntning; föreställning; mental träning;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag undersökt på vilka sätt mitt medvetande om min icke normativa kropp i ett vitt rum, påverkar min idévärld, kreativitet, och mitt konstnärliga uttryck och hur jag med hjälp av musikens terapeutiska och läkningsförmåga kan bearbeta dessa erfarenheter genom metoder som gråt och meditation innan och under min skapandeprocess, övningsprocess och på scen. För att undersöka detta har jag arbetat med att gråta inför en vit blick och mediterat med kristallskålar och intervjuat människor. LÄS MER

 4. 4. Musik, en överlevnadsstrategi för svarta kroppar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aurelia Kisseih; [2023-05-24]
  Nyckelord :minoritetsstress; prestationsångest; förväntning; föreställning; mental träning; kristallmeditation; soundterapi; musikterapi;

  Sammanfattning : I åttonde klass gjorde vi en studieresa på Lindhagaskolan till Polen. Jag kommer inte ihåg så mycket av koncentrationslägren, utan mer några incidenter varav en, när en gumma kom fram och gapade ivrigt “picture picture”. Hon ställde sina två barn bredvid mig och började knäppa kort. LÄS MER

 5. 5. Arbeta på repeat – en undersökning i konstnärlig närvaro på scen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Lina Svahn Larsson; [2023-04-05]
  Nyckelord :scenisk närvaro; scenkonst; skådespeleri; musikal; musikalartist; Stanislavskij; preparation;

  Sammanfattning : En konstnärlig undersökning i hur scenisk närvaro kommer till, och påverkas av preparation innan föreställning. Genom en rad aktiviteter försöker jag förstå hur jag bäst kommer i kontakt med konstnärlig närvaro samt vad det innebär för mig. LÄS MER