Sökning: "föreställningsarbete"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet föreställningsarbete.

 1. 1. Dramapedagogen i roll som regissör : En studie av dramapedagogers regissörsroll i föreställningsarbete med barn och ungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Malin Larsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Driva och stanna" : Fokusgruppsamtal med dramapedagoger om att kombinera ett dramapedagogiskt ledarskap med ett regissörskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Callmer; Frida Söderlind; [2014]
  Nyckelord :Dramapedagogik; dramapedagogiskt ledarskap; regissör; regissörskap; regi; teaterproduktion; föreställningsarbete; fokussamtal; föreställningskarta;

  Sammanfattning : Syftet var att beskriva, förstå och kritiskt analysera tre dramapedagogers beskrivna upplevelser av att kombinera ett dramapedagogiskt ledarskap med ett regissörskap. Genom fokusgruppsamtal framkom upplevelser av att arbetet som dramapedagog och regissör innebär att leda två parallella processer, dels en med fokus på gruppens utveckling och dels en som ska mynna ut i en konstnärlig produkt. LÄS MER

 3. 3. Från ingen idé till färdig föreställning : Ett fokussamtal om den skapande processen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Maria Andrén; Elisabeth Peterson; [2010]
  Nyckelord :Dramapedagogik; fokussamtal; den skapande processen; föreställningsarbete; tyst kunskap;

  Sammanfattning : Peterson, E & Andrén, M. (2010). Från ingen idé till färdig föreställning. Ett fokussamtal om den skapande processen. LÄS MER