Sökning: "föreställningsförmåga"

Visar resultat 21 - 25 av 25 uppsatser innehållade ordet föreställningsförmåga.

 1. 21. Ett ständigt nu! : Om skådespelarens föreställningsförmåga

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Niklas Hald; [2009]
  Nyckelord :skådespelare; teaterföreställning; upprepning; gestaltande; berättande; skådespeleri; teater; föreställning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 22. Asperger syndrom : Upplevelsen av att få diagnos som vuxen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Ulrica Järviniemi; [2008]
  Nyckelord :asperger syndrom; vuxna; diagnos; lättnad; lidande;

  Sammanfattning : Asperger är ett syndrom som kännetecknas av genomgripande begränsningar inom flera viktiga utvecklingsområden; ömsesidigt socialt samspel, kommunikation samt beteende och föreställningsförmåga. Asperger syndrom har sitt ursprung i den tidiga barndomen men kan medföra störst svårigheter först i tidigt vuxenliv. LÄS MER

 3. 23. Bör vi använda sagor i Montessoriverksamheten på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Katrin Falk Uttke; Alexis Björk; [2007]
  Nyckelord :Montessori; saga; Fantasi; Föreställningsförmåga;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 24. ”Du ska INTE tro att hans känslor syns i ansiktet, men dom FINNS” : Upplevelser av grundskoletiden skildrade av personer med autismspektrumdiagnoser – en studie av personliga berättelser

  Magister-uppsats,

  Författare :Monika Hoffmann; [2006]
  Nyckelord :specialpedagogik; autism; högfungerande autism; Asperger syndrom; fenomenologi;

  Sammanfattning : Autism är ett medfött funktionshinder, där en anpassning av omgivningen och en tydliggörande pedagogik är nödvändig för att förbättra och underlätta individens och de anhörigas livskvalitet. Diagnosen autism innebär i sig, inte att personen även har ett begåvningshandikapp. Autism handlar i grunden om ett annorlunda sätt att tänka. LÄS MER

 5. 25. Att använda lekförmågan i lekvärlden – en kvalitativ studie om att inta barns perspektiv och synliggöra några förskolebarns utrymme och möjligheter i förskolans fria lek

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Alexandersson; Hanna Jeppsson; Linnea Sjöström; [0000]
  Nyckelord :lek; fri lek; fantasi; lekvärld; flödeslek; mening;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Föreliggande studie har fokuserat på verksamhetens fria lek, såväl inomhus som utomhus. Genomobservationer och intervjuer på en förskoleavdelning har barns utrymme och möjlighet att användalekförmågan som redskap för meningsskapande lärande undersökts. LÄS MER