Sökning: "föreställningsram ifrs"

Visar resultat 6 - 10 av 29 uppsatser innehållade orden föreställningsram ifrs.

 1. 6. Finansiella tillgångar : en komparativ studie av K3 och RFR 2/IFRS 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emilija Trajanovska; Josefin Sande; [2018]
  Nyckelord :IFRS 9; K3; RFR 2; financial assets; classification; reclassification; impairment; valuation; qualitative characteristics; stakeholder theory; positive accounting theory; dividends.; IFRS 9; K3; RFR 2; finansiella tillgångar; klassificering; omklassificering; redovisning; värdering; nedskrivning; kvalitativa egenskaper; intressentteori; positiv redovisningsteori; utdelning.;

  Sammanfattning : I början av 2018 började den nya standarden IFRS 9, framtagen av IASB, gälla. Standarden ersätter den tidigare IAS 39 som behandlar finansiella instrument och är framtagen efter den stora finanskrisen under 2000-talet. LÄS MER

 2. 7. IFRS 16 : Standardens effekter på de finansiella rapporterna och kreditgivares bedömningar

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alexander Forsman; Victor Karlsson; [2018]
  Nyckelord :IFRS 16; IAS 17; Operating leases; Capitalization; Creditors; IFRS 16; IAS 17; Operationell leasing; Kapitalisering; Kreditgivare;

  Sammanfattning : Leasing har generellt sett varit en attraktiv finansieringsmetod för företag att erhålla de tillgångar som krävs för att kunna konkurrera inom sin bransch. Med IAS 17 kan leasingavtal klassificeras som antingen finansiella eller operationella vilket påverkar hur företagen redovisar sina leasingavtal. LÄS MER

 3. 8. IFRS 15 utifrån användarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Martinelle; Emma Lindsö; Viggo Nylén; [2017]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: IFRS 15 utifrån användarnas perspektiv Seminariedatum: 2 juni 2017 Ämne/kurs: FEKH 69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Alexandra Martinelle, Emma Lindsö, Viggo Nylén Handledare: Kristina Artsberg Fem nyckelord: intäktsredovisning, IFRS 15, resultatmanipulering, korrekt återgivande, jämförbarhet Syfte: Syftet med studien är att bidra till förståelsen om de nya riktlinjerna för intäktsredovisning, IFRS 15. Standarden blev klar 2014 och är en del av konvergensprojektet mellan IASB och FASB. LÄS MER

 4. 9. Tillgångars behandling i föreställningsramen 2015 : En undersökning utifrån ett intressent- och kulturperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jasmine Jonasson; Eric Nordengren; [2016]
  Nyckelord :Conceptual Framework 2015; Exposure Draft; asset definition; recognition; IASB; IFRS; stakeholder model; cultural dimensions.; Föreställningsramen 2015; utkast; tillgångsdefinitionen; recognition; IASB; IFRS; intressentmodellen; kulturdimensioner.;

  Sammanfattning : År 2011 drog IASB slutsatsen att föreställningsramen åter borde vara ett prioriterat projekt för revidering. Syftet med denna revidering var att tillhandahålla bättre riktlinjer till standardssättare. Detta mynnade ut i ett ”Exposure Draft” (ED), som IASB publicerade i maj år 2015. LÄS MER

 5. 10. Vilken typ av leasing, är investor pleasing?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Lodin; Emma Björklund; Robin Wallberg Dahlqvist; [2016]
  Nyckelord :Leasing; investerare; kvalitativa egenskaper; IAS 17; kapitalisering Leasing; investor; qualitative characteristic; capitalization; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: What kind of leasing is investor pleasing? Seminar date: January 14th, 2015 Course: Bachelor thesis in Business Administration Authors: Emma Björklund, Matilda Lodin and Robin Wallberg Dahlqvist Advisor: Peter W Jönsson Key words: Leasing, investor, qualitative characteristic, IAS 17, capitalization Purpose: To examine to what extent the new lease standard meets the five qualitative characteristics of the IFRS conceptual framework, from an investor perspective. Methodology: The paper is based on a inductive approach in which the collected material is analyzed with the help of existing theories. LÄS MER