Sökning: "företag branding"

Visar resultat 1 - 5 av 433 uppsatser innehållade orden företag branding.

 1. 1. “Jag tänker på maskiner, jag tänker på gubbar i skogen...” : Skogsindustriföretags arbete för att attrahera kvinnliga ingenjörer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Isabelle Hallberg; Stina Sjöberg; [2024]
  Nyckelord :Skogsindustri; ingenjörsstudenter; employer branding; jämställdhet; extern employer branding;

  Sammanfattning : Denna uppsats ägnas åt att undersöka hur industriföretag, specifikt inom skogsindustri branschen, arbetar för att attrahera kvinnliga ingenjörsstudenter till deras företag. Syftet med uppsatsen är således att erhålla en fördjupad förståelse för strategierna som industriföretag, specifikt inom skogsindustrisektorn, använder sig av för att attrahera kvinnliga ingenjörsstudenter till sina organisationer. LÄS MER

 2. 2. Investeringar i namnrättigheter för arenor : En studie om hur företag motiverar och resonerar kring namnrättsinvesteringar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Erik Cajnerud; Julius Forsberg; [2023]
  Nyckelord :Stadium naming rights; intangible investment; market investment; investment process; investment decision; stakeholder theory; Namnrättigheter; immateriella investeringar; marknadsinvesteringar; investeringsprocess; investeringsbeslut; intressentteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Investeringar i namnrättigheter för en arena eller idrottsanläggning kan definieras som en transaktion där pengar byter ägare för att säkra rätten att namnge en idrottsanläggning. Denna typ av investering har under de senaste decennierna ökat dramatiskt. LÄS MER

 3. 3. Webbrecensioner : En kvalitativ undersökning om hur företag upplever webbrecensioner och vad det har för påverkan på företagsvarumärke

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Noor Al-jandeel; Rizwan Ebrahimi; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In correlation with increasing increasingly relevant. digitization , the dialogue about web reviews has become, which has increased Consumers tend to use web reviews to a large extent the relevance of the subject from the companies' perspective. LÄS MER

 4. 4. Internt varumärkesarbete : En kvalitativ studie av ledningens varumärkesarbete i ett franchisebolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sophie Eliasson; Nellie Hermansson; [2023]
  Nyckelord :Corporate brand; internal brand; internal branding; franchise; Företagsvarumärke; internt varumärke; internt varumärkesarbete; franchise;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att bygga ett starkt varumärke krävs det att det interna varumärket genomsyrar hela organisationen. För att lyckas med detta måste företagen arbeta med sitt interna varumärke vilket innebär att de skall behandla sina medarbetare som sina interna kunder. LÄS MER

 5. 5. Kundlojalitet och varumärkesförstärkning genom efterköpsinteraktioner i vitvarubranschen: : En fallstudie om Electrolux

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Said Can; Timmy Martinsson; Mohammed Ibrahim; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Då digitaliseringen har möjliggjort för fler kontaktytor mellan företag och konsumenter har interaktionen inte bara förbättrats utan också ökat, framför allt när det kommer till efterköpsinteraktioner. Denna studie har utforskat flera olika teorier om vilka nyckelfaktorer som är viktiga för konsumenten innan ett köp och på vilket sätt företag kan garantera att samma kund genomför ett återköp. LÄS MER