Sökning: "företag med hög personalomsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden företag med hög personalomsättning.

 1. 1. Medarbetarskap inom IT-branschen. En undersökning om hur medarbetarskap upplevs av anställda och påverkar deras vilja att stanna i ett företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Andersson; Emil Forssell; [2022-02-16]
  Nyckelord :Medarbetarskap; medarbetare; management; ledarskap; Employer Branding; EVP;

  Sammanfattning : IT-branschens ständiga tillväxt och konstanta jakt på relevant spetskompetens, leder till ökande konkurrens mellan arbetsgivare. Hög personalomsättning blir den oundvikliga effekten för arbetsgivare som misslyckas att erbjuda sin personal en arbetsplats värd att stanna på. LÄS MER

 2. 2. Behålla personal. En kvalitativ fallstudie om hur ett stort svenskt företag arbetar för att minska ersonalomsättning bland tjänstemän.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oliver Örskov Praetorius; Vincent Langhard; [2022-02-16]
  Nyckelord :Personalomsättning; jobbsenioritet; tjänstemän; behålla personal;

  Sammanfattning : Hög personalomsättning bland tjänstemän riskerar att påverka företag negativt i form av höga personalomkostnader som drabbar företag rent ekonomisk med långa utbildningstider, kompetens som dräneras från organisationen och en påverkad företagskultur. Teori och forskning visar att det är flera områden som företagen och dess ledning kan arbeta med för att minska personalomsättningen. LÄS MER

 3. 3. Personalomsättning inom revisionsbranschen : En kvalitativ intervjustudie om personalomsättningen för små och medelstora revisionsbyråer

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofie Olsson; Nina Avdijevski; [2022]
  Nyckelord :audit assistant; audit profession; career change; job satisfaction; perceptions of the audit profession; turnover intentions;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studien fokuserar på personalomsättningen i små och medelstora revisionsbyråer. Den fokuserar också på vilka anledningar det finns till att vissa revisorer arbetar kvar medan andra slutar inom revisionsbyråerna. LÄS MER

 4. 4. Bemanningsföretags behov av lojalitet - är teambuilding vägen framåt? : En kvalitativ studie om teambuilding som verktyg för att influera lojalitet för tjänstemän inom bemanningsföretag

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :William Lennartsson; Olle Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Staffing companies; Team Building; Loyalty; Stress; Staff turnover; Bemanningsföretag; Teambuilding; Lojalitet; Stress; Personalomsättning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett återkommande problem bland tjänstemän inom bemanningsföretag är en hög personalomsättning som mestadels kan kopplas till stress och bristande engagemang. Detta medför utmaningar för företagen när det gäller att skapa lojalitet och behålla personal i en konkurrenskraftig bransch. LÄS MER

 5. 5. KTH Hyperloop : En studie om ett studentdrivet radikalt innovationsprojekt

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Rasmus Atterblad; Mathias Strinnholm; [2021]
  Nyckelord :Radical innovation; agile methods; organizational structures; motivation; Radikal innovation; agila metoder; organisationsstruktur; motivation;

  Sammanfattning : För att företag ska behålla konkurrenskraftighet på dagens dynamiska marknad krävs en hög grad av innovation. KTH Hyperloop är ett studentprojekt på KungligaTekniska Högskolan som är mitt uppe i ett radikalt innovationsprojekt med målet att förändra hur vi transporterar oss i framtiden. LÄS MER