Sökning: "företag nulägesbeskrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden företag nulägesbeskrivning.

 1. 1. Minskning av lagerhanteringskostnader för Beds by Scapa : Analys av zonindelning, artikelplacering, förvaringssystem samt lagerplatser och lagerhanteringssystem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ellinor Svensson; Medina Kuburas; Lovisa Lagerstedt; [2020]
  Nyckelord :Warehouse management; zoning; product placement; storage; storage system; ABC analysis; Lagerhantering; zonindelning; artikelplacering; lagerplatser; förvaringssystem; ABC-analys;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att företag ska kunna tillgodose kundernas efterfrågan har de oftast ett färdigvarulager med produkter för att snabbt kunna leverera till kunder. Det blir därmed viktigt för företagen att maximera lagret och dess utformning. LÄS MER

 2. 2. Analys av interna avvikelser i ett världsledande företag

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Jakob Friberg; Wilhelm Stark; [2020]
  Nyckelord :Avvikelser; Förbättringsarbete; Förbättringsverktyg; Metoder; avvikelsehantering; PDCA; Metodstandard; Kvalitetsstyrning;

  Sammanfattning : Följande studies syfte är att undersöka och analysera verksamhetens interna avvikelser. I studien presenteras även en nulägesbeskrivning samt utförliga och handkraftiga åtgärdsförslag med målet att förbättra verksamhetens arbetssätt kring avvikelsehantering. LÄS MER

 3. 3. Att ta betalt för tjänster : Hur mindre företag kan gå tillväga för att ta rätt betalt vid tjänstefiering

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Karl Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :servitization; insourcing; small enterprises; tjänstefiering; insourcing; ta betalt; små företag;

  Sammanfattning : Tjänstefiering är en strategi som förekommer allt oftare inom tillverkande företag. Genom att komplettera ett befintligt produktutbud med tjänster försöker företag tillgodose kunders behov, skaffa sig konkurrensmässiga fördelar och öka verksamhetens lönsamhet. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av färdigvarulager med hjälp av lagerlayout, lagerstyrning och ny teknik : En fallstudie i ett tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Erica Karlberg; Viktor Rask; [2020]
  Nyckelord :Effective; warehouse layout; material handling; FIFO; scanning; logistics; EPR; Effektivitet; lagerutformning; materialhantering; FIFO; skanning; logistik; affärssystem;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this study is to examine how a warehouse of finished goods can be made more effective with warehouse design, warehouse control, new technologies and how the current way of work must be adjusted to the new technologies. In order to achieve the purpose of the study, the writers had two research questions connected to the purpose. LÄS MER

 5. 5. Lagerstyrning och materialhantering på ett medelstort företag

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Paula Musa; [2020]
  Nyckelord :lagerhållning; materialförsörjning; lagerdesign; artikelklassificering; materialhantering; lagringsmetoder.;

  Sammanfattning : I avhandlingen har syftet varit att undersöka ett produktionsföretags materialhantering och observera hur lagerstyrningen utförts på ett lager. Detta med avseende för att kunna besvara på frågeställningen med anknytning till syftet. LÄS MER