Sökning: "företag outsourcing"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade orden företag outsourcing.

 1. 1. Criteria Affecting the Choice of Cloud Service Provider : An Exploratory Study of the Process of Choosing a Cloud Service Provider

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Gustav Löfgren; Adam Levestam; [2021]
  Nyckelord :Cloud services; resource-based view; decision-making; model; trust; commitment; Molntjänster; resource-based view; beslutsfattande; model; förtroende; engagemang;

  Sammanfattning : Cloud services can be seen as modern IT outsourcing and have become a popular technological solution for companies to create and maintain a competitive advantage. The number of cloud service providers (CSPs) is continuously growing in a highly competitive market. LÄS MER

 2. 2. Facilitating Radical Collaboration in Open Innovation : A case study in collaboration with IKEA

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Linnéa Strömstedt; Erik Vaagenes Rehmberg; [2021]
  Nyckelord :Open Innovation; Radical Innovation; Innovation Strategy; Radical Collaboration; Collaboration Setup; Öppen Innovation; Radikal Innovation; Innovationsstrategi; Radikala Samarbeten; Samarbetsstruktur;

  Sammanfattning : The increased customer demand for innovative and sustainable solutions implies that companies need to seek knowledge, and insights, beyond their traditional business models. This by opening up barriers and collaborating with other stakeholders. Using this approach is referred to in the literature as practicing open innovation. LÄS MER

 3. 3. Argumentativ CSR-kommunikation. : En studie om hur svenska modeföretag legitimerar sin outsourcade produktion.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lovisa Cesar; Hanna Darius; Rebecca Fors; [2020]
  Nyckelord :Fashion industry; Outsourcing; CSR-communication; Sustainability report; Transparency; Legitimacy theory; Argumentation techniques; Discourse analysis; Modebranschen; Outsourcing; CSR-kommunikation; Hållbarhetsredovisning; Transparens; Legitimitetsteori; Argumentationstekniker; Diskursanalys !;

  Sammanfattning : Modebranschen präglas av ett ständigt sökande efter billigast möjliga arbetskraft. Som en konsekvens väljer företag som opererar inom denna sektor vanligen att outsourca sin produktionsfunktion till en tredje part bortom hemmamarknaden. Ett sådant beslut kan vidare ge upphov till en komplex försörjningskedja. LÄS MER

 4. 4. Granskning av en pandemis effekt på företag som outsourcar sin logistik

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Felix Hansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hur har företagen som outsourcar sin logistik i Sverige påverkats av pandeminår 2020? Detta är en fråga som flera företag i Sverige står inför som de gärnavill ha ett svar på. Vilket har varit projektets mål att ta reda på. LÄS MER

 5. 5. Digitala och tekniska lösningar inom sista mil-leveranser : En studie om hur leveransföretag kan bemöta konsumenters krav på sista mil-leveranser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Josefine Sörbom; Adelaide Bjurlemark; [2020]
  Nyckelord :Last-mile delivery; E-commerce; E-logistics; New technology; Customer Satisfaction; Crowdsourcing; Sista-milen leverans; E-handel; E-logistik; Ny teknik; Kundnöjdhet; Crowdsourcing;

  Sammanfattning : E-commerce is in a growing phase where consumers are getting more aware, picky and comfortable when it comes to delivery of their packages. This case study investigates the requirements that consumers have regarding last-mile deliveries as well as various digital logistic solutions that may meet these requirements. LÄS MER