Sökning: "företag outsourcing"

Visar resultat 1 - 5 av 304 uppsatser innehållade orden företag outsourcing.

 1. 1. The progression towards data-driven manufactu : A case study of four Swedish factories

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Isak Draganovic; Mohammad Mahmoudi; [2023]
  Nyckelord :Data-driven manufacturing; M2DDM; Maturity Model for Data-Driven Manufacturing; Industry 4.0; Smart factories; Digital technologies; Data-driven tillverkning; M2DDM; Maturity Model for Data-Driven Manufacturing; Industri 4.0; Smarta fabriker; Digitalateknologier;

  Sammanfattning : Today’s technologies, such as Artificial Intelligence, Internet of Things and Digitals twins, have made data very valuable for most industries. The manufacturing industry is not exempted from this fact. LÄS MER

 2. 2. Digitalisation of Start-Up Business Models

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Yara Khalil; Adam Thomson; [2023]
  Nyckelord :Digitalisation; start-ups; value; business models; digital business models; digital transformation; digital outsourcing; digital technologies; entrepreneurship.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Research Question: How is digitalisation impacting and developing start-ups' business models? Purpose: The study’s purpose is to examine how digitalisation affects entrepreneurship and how start-ups create and develop their business models in response to digital changes. Methodology: The study is a qualitative multiple case study and the data was collected through semi-structured interviews. LÄS MER

 3. 3. The resilience of the logistics service providers in supply chain disruptions : – A qualitative study of logistic network resilience at Schenker Dedicated Services and Samskip

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Navah Eierdal; Jenny Boulton; [2022]
  Nyckelord :Resilience; Logistic service providers; Planning; Risk; Disruptions; Tools; 3PL; 4PL;

  Sammanfattning : Globalisation and outsourcing have exacerbated the complexity of supply chains (Christopher, 2016). As a result, new business models have emerged to reduce the complexity of the supply chain by utilising supply chain management solutions. LÄS MER

 4. 4. Säkerhetsrisker vid hantering av data i molntjänster : Hur säkerhetsrisker kan uppstå vid hantering av lagrade data i molntjänster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Evelina Lindqvist; Sara Erdefelt Morell; [2022]
  Nyckelord :Cloud service; cloud provider; ethics; security and integrity; Molntjänst; molnleverantör; etik; säkerhet och integritet;

  Sammanfattning : Molntjänster är idag en modern datateknik för outsourcing av datalagring. Tekniken leder till fördelar som ökad flexibilitet, minskade kostnader och anses minska risker för att förlora viktiga data samt information. LÄS MER

 5. 5. Varför väljer företag att hyra in personal? : En fallstudie över en svensk tillverkningsindustri.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Persson; Karolina Strömberg; [2022]
  Nyckelord :Outsourcing; Temporary Agency Workers TAW ; Transaction Cost Theory; Resource Based View; Core Competence.; Outsourcing; Tillfälliga anställningar vikarier; Transaktionskostnadsteorin; Den resursbaserade teorin; Kärnkompetens.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att förklara och skapa förståelse för varför företag väljer att hyra in personal samt vilka för- och nackdelar detta medför för företag. Utifrån att studiens syfte är att skapa förståelse passar en kvalitativ studie in. Valet föll specifikt på att göra en kvalitativ fallstudie. LÄS MER