Sökning: "företag outsourcing"

Visar resultat 1 - 5 av 260 uppsatser innehållade orden företag outsourcing.

 1. 1. Hur 3PLs kan skapa värde genom sitt tjänsteutbud - En studie som undersöker köpare av tredjepartslogistik och deras syn på värdeskapande aktiviteter inom sjötransport

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Hallberg; Rickard Säterö; [2018-06-26]
  Nyckelord :Third-Party Logistics; 3PL; Outsourcing; Strategic Partnerships; Trends in Freight Forwarding; Logistics Services; Purchasing; Value-adding;

  Sammanfattning : Priset har länge varit en central del i valet av 3PL-aktör, vilket resulterat i en hårt prispressadbransch. Låg marginal har i sin tur medfört problematisering i att tillföra nya innovationer inombranschen. För att bryta denna onda cirkel måste 3PL-aktörer skapa värde till deras kunder föratt rättfärdiga ett högre pris. LÄS MER

 2. 2. Ett svenskt styrsystem möter kinesisk kultur -En fallstudie av Volvo Cars produktionsanläggningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Sandin; Karin Enström; [2018-06-12]
  Nyckelord :Management control system; cross cultural management; automobile industry; culture differences; chinese culture; chinese workers; globalization; transnational companies TNCs .;

  Sammanfattning : Bakgrund Antalet utländska direktinvesteringar ökar i takt med teknologins utveckling. Det blir allt vanligare att företag använder sig av offshoring eller outsourcing för att uppnå konkurrensfördelar. Volvo Cars är ett multinationellt företag som idag har tre fabriker i Kina. LÄS MER

 3. 3. Hur kan i förstå drivkrafterna till insourcing? -En kvalitativ studie baserad på tillverkningsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Andersson; Linnea Östergren; [2018-06-07]
  Nyckelord :Outsourcing; insourcing; transaktionskostnadsteori; institutionell teori; drivkrafter;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: På senare år har affärsklimatet på den globala marknaden påverkats allt mer av omvärldsfaktorer, vilket lett till att företag börjat överväga insourcing som ett alternativ till outsourcing. Insourcing har även börjat uppmärksammas av media då det framkommit att företag ofta fattat förhastade beslut och misslyckats med outsourcing. LÄS MER

 4. 4. Framtagning av snabbkoppling i polymera material för vätskekylda datacentraler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Louise Karlsson; Alexander Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :quick connection coupling; plastic; liquid cooling; cost reduction; DFMA; snabbkoppling; plast; vätskekylning; kostnadsreducering; DFMA;

  Sammanfattning : Examensarbetets mål är att ta fram ett konceptförslag på en snabbkoppling på uppdrag av CEJN. Rapporten redovisar de metoder som använts för att nå slutligt resultat. Utvecklad snabbkoppling syftar till en marknad för vätskekylning i datacenter. LÄS MER

 5. 5. Outsourcing Coordination of Supplier Involvement in Collaborative Product Development Projects - A Risk Analysis

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :CHRISTOPHER HOFMANN; [2018]
  Nyckelord :Risk Analysis; Outsourcing; Collaborative Product Development; Automotive Industry; Riskanalys; outsourcing; kollaborativ produktutveckling; bilindustri;

  Sammanfattning : The automotive industry is in the midst of historic change: changing consumer preferences, new technologies and tougher sustainability requirements. Car manufacturers are forced to transform their businesses fundamentally while striking a balance between current needs and future opportunities. LÄS MER