Sökning: "företag outsourcing"

Visar resultat 1 - 5 av 291 uppsatser innehållade orden företag outsourcing.

 1. 1. Criteria Affecting the Choice of Cloud Service Provider : An Exploratory Study of the Process of Choosing a Cloud Service Provider

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Gustav Löfgren; Adam Levestam; [2021]
  Nyckelord :Cloud services; resource-based view; decision-making; model; trust; commitment; Molntjänster; resource-based view; beslutsfattande; model; förtroende; engagemang;

  Sammanfattning : Cloud services can be seen as modern IT outsourcing and have become a popular technological solution for companies to create and maintain a competitive advantage. The number of cloud service providers (CSPs) is continuously growing in a highly competitive market. LÄS MER

 2. 2. Rocket Padel : Rocket Padels order-till-leveransprocess, från inhouse till outsourcing

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Paulina Abrahamsson; Maja Johannesson; Nellie Reichel; [2021]
  Nyckelord :Outsourcing; order-till-leveransprocess; tredjepartslogistik; processkartläggning; kvalitet; bristsituationer; åtgärder.;

  Sammanfattning : Titel: Rocket Padel - Rocket Padels order-till-leveransprocess, från inhouse till outsourcing  Författare: Paulina Abrahamsson, Maja Johannesson, Nellie Reichel  Handledare: Petra Andersson Examinator: Hana Hulthén  Bakgrund: Trenden kring outsourcing är något som pågår än idag och fortsatt visa sig lönsamt för företag. Rocket Padels nuvarande lager saknar den kapacitet som krävs för att kunna hantera de ökade antalet ordrar, som har tillkommit med dess tillväxt på marknaden. LÄS MER

 3. 3. Facilitating Radical Collaboration in Open Innovation : A case study in collaboration with IKEA

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Linnéa Strömstedt; Erik Vaagenes Rehmberg; [2021]
  Nyckelord :Open Innovation; Radical Innovation; Innovation Strategy; Radical Collaboration; Collaboration Setup; Öppen Innovation; Radikal Innovation; Innovationsstrategi; Radikala Samarbeten; Samarbetsstruktur;

  Sammanfattning : The increased customer demand for innovative and sustainable solutions implies that companies need to seek knowledge, and insights, beyond their traditional business models. This by opening up barriers and collaborating with other stakeholders. Using this approach is referred to in the literature as practicing open innovation. LÄS MER

 4. 4. Rocket Padel : Rocket Padels order-till-leveransprocess, från inhouse till outsourcing

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Paulina Abrahamsson; Maja Johannesson; Nellie Reichel; [2021]
  Nyckelord :Outsourcing; order-till-leveransprocess; tredjepartslogistik; processkartläggning; kvalitet; bristsituationer; åtgärder.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trenden kring outsourcing är något som pågår än idag och fortsatt visa sig lönsamt för företag. Rocket Padels nuvarande lager saknar den kapacitet som krävs för att kunna hantera de ökade antalet ordrar, som har tillkommit med dess tillväxt på marknaden. LÄS MER

 5. 5. Argumentativ CSR-kommunikation. : En studie om hur svenska modeföretag legitimerar sin outsourcade produktion.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lovisa Cesar; Hanna Darius; Rebecca Fors; [2020]
  Nyckelord :Fashion industry; Outsourcing; CSR-communication; Sustainability report; Transparency; Legitimacy theory; Argumentation techniques; Discourse analysis; Modebranschen; Outsourcing; CSR-kommunikation; Hållbarhetsredovisning; Transparens; Legitimitetsteori; Argumentationstekniker; Diskursanalys !;

  Sammanfattning : Modebranschen präglas av ett ständigt sökande efter billigast möjliga arbetskraft. Som en konsekvens väljer företag som opererar inom denna sektor vanligen att outsourca sin produktionsfunktion till en tredje part bortom hemmamarknaden. Ett sådant beslut kan vidare ge upphov till en komplex försörjningskedja. LÄS MER