Sökning: "företag outsourcing"

Visar resultat 1 - 5 av 295 uppsatser innehållade orden företag outsourcing.

 1. 1. Säkerhetsrisker vid hantering av data i molntjänster : Hur säkerhetsrisker kan uppstå vid hantering av lagrade data i molntjänster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Evelina Lindqvist; Sara Erdefelt Morell; [2022]
  Nyckelord :Cloud service; cloud provider; ethics; security and integrity; Molntjänst; molnleverantör; etik; säkerhet och integritet;

  Sammanfattning : Molntjänster är idag en modern datateknik för outsourcing av datalagring. Tekniken leder till fördelar som ökad flexibilitet, minskade kostnader och anses minska risker för att förlora viktiga data samt information. LÄS MER

 2. 2. DIGITALISERAD REDOVISNING: En kvalitativ studie om SME-företags inställning till en digitaliserad redovisning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Mats Söderman; Emelie Nordström; [2022]
  Nyckelord :Digitalisering; redovisning; SME-företag; organisatoriskt motstånd;

  Sammanfattning : Alla företag har ett juridiskt ansvar att upprätta årsredovisningar och bokföra enligt gällande lagar och regler. Då utformningen av redovisningen varit detsamma under en längre period har de senaste årens digitala utveckling, och inte minst pandemins nedslag, påskyndat företags arbetssätt till ett mer digitalt. LÄS MER

 3. 3. Kontroll av outsourcing - Logistikverksamhet. En studie om relationen och kompetensens påverkan på kontroll mellan svenska medelstora företag och deras outsourcade lagerverksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Blixt; Pontus Fröberg; [2021-11-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since the start of outsourcing as a concept there has been a few different approaches in how the relationship has been seen. The latest change is that companies more and more tend to view the outsourced supplier as a business partner rather than a vertically integrated supplier. LÄS MER

 4. 4. Criteria Affecting the Choice of Cloud Service Provider : An Exploratory Study of the Process of Choosing a Cloud Service Provider

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Gustav Löfgren; Adam Levestam; [2021]
  Nyckelord :Cloud services; resource-based view; decision-making; model; trust; commitment; Molntjänster; resource-based view; beslutsfattande; model; förtroende; engagemang;

  Sammanfattning : Cloud services can be seen as modern IT outsourcing and have become a popular technological solution for companies to create and maintain a competitive advantage. The number of cloud service providers (CSPs) is continuously growing in a highly competitive market. LÄS MER

 5. 5. Den påtvingade digitaliseringen under covid-19 : Analys gällande den påverkande relationen mellan kund och leverantör under covid-19

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Marcus Rylander; [2021]
  Nyckelord :Outsourcing; digitisation; corona pandemic; customer; vendor; Utkontraktering; digitalisering; coronapandemi; kunder; leverantör;

  Sammanfattning : Ett globalt virus spreds över hela världen och företag som baserat sin försörjning på att utkontraktera tjänster till deras kunder har blivit ifrågasatt om deras överlevnad och kundernas överlevnad. Syftet med denna studie är att se hur relationen har sett ut för utkontrakteringskunder och deras leverantörer. LÄS MER