Sökning: "företag outsourcing"

Visar resultat 16 - 20 av 287 uppsatser innehållade orden företag outsourcing.

 1. 16. Samarbeten vid outsourcing av logistiska funktioner : En kvalitativ intervjustudie av samarbeten inom svenska företag som outsourcar sin distribution

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jonna Greijer; Frida Sillrén; [2019]
  Nyckelord :outsourcing; partnerships; relationships; cooperation; distribution; production; logistics functions; transport; warehousing; outsourcing; partnerskap; relationer; samarbete; distribution; produktion; logistiska funktioner; transporter; lagerhållning;

  Sammanfattning : Inom företag sker en mängd olika logistiska aktiviteter. Det kan bland annat handla om inköp av råmaterial, produktion, materialhantering, lagerhållning eller distribution av varor till slutkund. Producerande företag måste ta ställning till flera olika alternativa logistiklösningar för att genomföra dessa aktiviteter. LÄS MER

 2. 17. Outsourcing av reservdelar. Studie på lokala små och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Karina Persson; [2019]
  Nyckelord :Maintenance; spare parts; outsourcing;

  Sammanfattning : The  purpose of this work  is to investigate the  extent to which small and medium-sized manufacturing  companies handle spare  parts with  the help of outsourcing,  what factors influence  the decision, and what effect it has on the  maintenance  in  general.   The  aim  of the  study  is to identify  any  challenges that outsourcing  of spare  parts management creates. LÄS MER

 3. 18. Utveckling av service- och tjänsteerbjudande inom en TPL- verksamhet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Alexander Fallahi; Alexander Ahlstrand; [2019]
  Nyckelord :service- och tjänsteerbjudande; TPL; Sammarbete; Outsourcing; Kundrelation;

  Sammanfattning : I dagens konkurrenskraftiga miljö är det aktuellt för företag att låta TPL-företag överta logistiska funktioner istället för företag att utföra det själva. Företag tar hjälp av TPL-företag av olika anledningar, dels för att minska kostnader men också för att företag inte har resurser för att utföra tjänsten själva. LÄS MER

 4. 19. Innovation inom IT-Outsourcing: En studie med fokus på hur relation och kontrakt påverkar leverantörens innovationsförmåga i IT-outsourcing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Arian Amidi Mehr; Arman Madjidian; [2019]
  Nyckelord :IT-outsourcing; innovation; relation; kontrakt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Outsourcing av IT har under en längre tid använts av verksamheter som en strategi för att fokusera på den egna kärnverksamheten och för att reducera kostnader. Idag är innovation en central faktor inom framgångsrik IT-outsourcing, men dess utrymme tenderar att begränsas eftersom innovation ofta leder till ökade kostnader. LÄS MER

 5. 20. Strategiska beslut bakom reshoring : en studie om hur strategi påverkar reshoringbeslut

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Simon Nilsson; Gustav Andersson; Christian Persson; [2019]
  Nyckelord :Reshoring; Offshoring; Outsourcing; Strategy; Strategic decisions; Reshoring; Offshoring; Outsourcing; Strategi; Strategiska beslut;

  Sammanfattning : Titel: Strategiska beslut bakom reshoring- en studie om hur strategi påverkar reshoringbeslut Författare: Simon Nilsson, Christian Persson och Gustav Andersson Handledare: Natalia Semenova Examinator: Pia Nylinder   Bakgrund och problem Svenska företag har flyttat sin produktion till låglöneländer under många år. Under de senaste åren har det däremot blivit vanligare att företag flyttar tillbaka sin produktion till Sverige igen. LÄS MER