Sökning: "företag outsourcing"

Visar resultat 21 - 25 av 287 uppsatser innehållade orden företag outsourcing.

 1. 21. Kundanpassningens konkurrensfördelar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Rasmus Strindö; Markus Rahm; [2019]
  Nyckelord :Värdefördelar; Kostnadsfördelar; TPL-företag; Anpassning; Samarbete;

  Sammanfattning : Sammanfattning I dagens läge är det aktuellt med att företag outsourcar sina aktiviteter till ett TPL-företag istället för att sköta dem själva. En del företag gör det för att minska sina kostnader och få kostnadsfördelar, medans andra gör det för att uppnå värdefördelar som exempelvis den expertis ett TPL-företag besitter. LÄS MER

 2. 22. Strategier vid rekrytering av nyckelroller inom små- och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Mikael Gustavsson; Oscar Lundström; [2019]
  Nyckelord :Human Resource; SME; Outsourcing; Marketing mix; Employer Branding; Human Resource; SME; Outsourcing; Marknadsmix; Employer Branding;

  Sammanfattning : Bakgrund: Små- och medelstora företag (SME) är motorn inom den europeiska ekonomin och står idag för 9 av 10 företag. SME är beroende av att deras nyckelroller innehavs av kompetent personal så att företaget kan fortsätta att utvecklas. LÄS MER

 3. 23. Hur organiseras uthyrningen av coworking?- ur fastighetsägarnas synvinkel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Frida Wahlberg; Jannike Plym; Emilia Johansson; [2019]
  Nyckelord :Coworking; Inhouse; Outsourcing; facility managment;

  Sammanfattning : SammanfattningKontorsmarknaden är under ständig förändring. I dagsläget går det att se en efterfrågan på mer korta och flexibla avtal. Detta ställer i sin tur krav på fastighetsägarna för att bemöta dagens behov från hyresgästerna. Coworking har därmed blivit en omtalad ny hyresform de senaste åren. LÄS MER

 4. 24. Outsourcing av ekonomifunktionen : Hur förändras möjligheterna att arbeta med intern kontroll och styrning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Johansson; Gabriella Rizk; [2019]
  Nyckelord :Internal control; Outsourcing; Accounting function; risks; Intern kontroll och styrning; outsourcing; ekonomifunktionen; risker;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning har visat att intern kontroll och styrning förändras vid outsourcing av ekonomifunktionen. Emellertid är det mindre beforskat på vilket sätt och hur intern kontroll och styrning förändras vid outsourcing av ekonomifunktionen. LÄS MER

 5. 25. Beslutet kring make or buy av en företagsfunktion - vilka faktorer ska tas med i beslutet?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Louisa Persson; Johanna Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Returtransporter; Outsourcing; Insourcing; Make or buy; Totalkostnadsanalys;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en av de branscher som har störst problem med tomma lastbilstransporter. Detta då lastbilen ofta kör fullastad till byggplats men utan last under returtransporten, vilket är negativt för ekonomin och framförallt för miljön. LÄS MER