Sökning: "företag outsourcing"

Visar resultat 6 - 10 av 287 uppsatser innehållade orden företag outsourcing.

 1. 6. Samarbete mellan konsultföretag och uppdragsgivare i produktutvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Erik Hällgren; Viktor Ljungdahl; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Produktutveckling sker hela tiden och på många olika marknader, eftersom många nya innovativa produkter utvecklas ständigt krävs en rad olika kompetenser. Det medför att företag som vill utveckla en produkt inte alltid själva innehar de kompetenser som krävs och behöver anlita företag med kunskapen. LÄS MER

 2. 7. Fallstudie: Effekterna av integration med en underleverantör i produktutveckling

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Viggo Jonason; Jonah Ejheden; [2020]
  Nyckelord :Supplier integration; Early Supplier involvement; Product development; Contract manufacturer; Outsourcing; Black box; Gray box; ;

  Sammanfattning : För att möta kundernas strikta krav på korta ledtider och krav på lågkostnadsprodukter med hög kvalitet, har många organisationer kommit att bero allt mer på underleverantörer för att utveckla konkurrenskraftiga produkter. Omfattningen av leverantörsintegrering kan beskrivas med mängden ansvar en leverantör får i beställarens produktutveckling och hur samarbetet ser ut mellan parterna. LÄS MER

 3. 8. Agile product development for integrated suppliers : A qualitative case study on the challenges of developing internal product development practices for an integrated supplier

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Linus Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Supplier Integration; Agile Development; Product Development; Automotive Industry; Hybrid Models; Scrum; Stage-Gate; Agile Leadership; Leverantörsintegration; Agil Utveckling; Produktutveckling; Fordonsindustrin; Hybridmodeller; Scrum; Stage-Gate; Agilt Ledarskap;

  Sammanfattning : Product development has become essential in today’s technology driven marketplace. Currently, pointbased models such as the stage-gate model are applied in practice of several incumbent firms in the automotive industry. LÄS MER

 4. 9. The Privatization of Migration Detention: State Responsibility for Offshore Detention Centers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Public International Law; Human Rights Law; Migration; State responsibility; Detention Centers; PMSC; Non-State Actors; ARSIWA; ECHR; Jurisdiction; EU; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the last three decades, detention centers have become the preferred method to manage the migration flow in multiple states within the European Union (EU). In correlation to the increasing use of detention centers, there has been a shift from states having a type of monopoly on migration management functions, to an increase of states outsourcing their responsibility to private companies. LÄS MER

 5. 10. An Evaluation of Sourcing Strategies’ Relationship with Software Development Project Performance

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Johanna Strand; Shenner Kotlji; [2020]
  Nyckelord :Sourcing Strategies; Insourcing; Outsourcing; Global Software Development; Project Performance; Sourcing Strategier; Insourcing; Outsourcing; Global Mjukvaruutveckling; Projekt Performance;

  Sammanfattning : Background: The rapid improvement of technological infrastructure over the past three decades have led to increased connectivity and communication possibilities. This has allowed firms to develop sophisticated firm-specific governance structures with the use of different sourcing strategies. LÄS MER