Sökning: "företag under tillväxt"

Visar resultat 1 - 5 av 271 uppsatser innehållade orden företag under tillväxt.

 1. 1. Techno-economic Analysis and Market Potential Study of Solar Heat in Industrial Processes : A Fresnel Direct Steam Generation case study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Guillermo de Santos López; [2021]
  Nyckelord :Solar heat in industrial processes; techno-economic analysis; market potential; direct steam generation; Fresnel technology;

  Sammanfattning : The industrial sector not only has a big contribution to global emissions but also a low share of renewable energy for heat demand. Knowing that most of the energy consumption in industry is heat and that half of it is at medium-low temperature (below 400 ºC), it is a great market for the integration of solar thermal technologies. LÄS MER

 2. 2. 50 år av tillväxt och investeringar - En studie om företags tillväxtmönster och vikten av immateriella tillgångar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ina Lundholm; Julio César Restrepo Ruiz; [2020-07-09]
  Nyckelord :Tillväxt; räntabilitet; kapitalstruktur; FoU-intensitet; marknadsföringsintensitet; immateriella tillgångar.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Företag måste växa för att behålla sin konkurrenskraft. Studier pekarpå att företagens omsättning bör växa snabbare än BNP i syfte att finnas kvar på marknaden,annars löper de stor risk att bli uppköpta eller försättas i konkurs. LÄS MER

 3. 3. Digital transformation of healthcare services in developing countries : An exploratory research of healthtech opportunities in Bottom of the Pyramid (BOP) markets

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Amanda Rundqvist; Amanda Von Schinkel; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The development of new technologies within healthcare open up for important and valuable opportunities for businesses as well as for individuals. Mobile health is one of the most important digital innovation, since patients get the opportunities to self-manage diseases and to receive healthcare services from specialists wherever and whenever. LÄS MER

 4. 4. Kapitalstruktur i konjunktursvängningar : En kvantitativ studie på lönsamheten och tillväxtens påverkan på svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Herek; Elena Spiroska; [2020]
  Nyckelord :capital structure; cyclical fluctuations; debt-equity ratio; profitability; growth; Modigliani and Miller irrelevance theory; Trade-off theory; Pecking order theory; kapitalstruktur; konjunktursvängningar; skuldsättningsgrad; lönsamhet; tillväxt; Modigliani och Miller irrelevansteori; Trade-off teori; Pecking order teori;

  Sammanfattning : It has long been known that companies can finance themselves with the help of equity or debt. Since Modigliani and Miller’s theories of capital structure and its impact on performance, several studies have continued to investigate the phenomenon of capital structure. LÄS MER

 5. 5. Tillväxt i tillväxtföretag : Vilka möjligheter för utveckling är viktigast att fokusera på för en hållbar tillväxt i ett tillväxtföretag?

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Patrik Rucinski; Mathias Åkerman; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; social hållbarhet; verksamhetsutveckling; medarbetarfokus; tillväxtföretag; tillväxt; behovskartläggning; fallstudie;

  Sammanfattning : Många verksamheter idag prioriterar och satsar på ekonomisk tillväxt utan att ta hänsyn till alla dimensioner i den hållbara utvecklingen idag. Företag som satsar på hållbar utveckling och som kan ses som hållbara företag har visat sig prestera bättre och vara mer lönsamma. LÄS MER