Sökning: "företag uppdelning"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden företag uppdelning.

 1. 1. Syns man så finns man : En studie om reklamfilmens påverkan på artistens personliga varumärke

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Alexander Palmér Guiance; [2022]
  Nyckelord :sell out; image; reklamfilm; reklammusik; personligt varumärke; artist;

  Sammanfattning : Denna studie belyser effekterna på musikartisters personliga varumärken i samband med att artisternas musik finns med i reklamfilm. Detta görs genom semistrukturerade intervjuer med ett antal musikartister med olika erfarenhet och framgång som upplåtit sina verk till reklamfilm. LÄS MER

 2. 2. Vad är det som gör att kvinnor stannar kvar i byggbranschen? : Normbrytande val och karriärutveckling i en mansdominerad bransch

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Charlotte Ahlqvist; Jenny Larsson; [2021]
  Nyckelord :byggbranschen; jargong; jargong; kön; mansdominerade yrken och normbrytande yrkesval;

  Sammanfattning : Sverige är formellt och på ytan ett jämställt land med principer och policys som förordar jämställdhet men i praktiken finns det stora brister. Den svenska arbetsmarknaden uppvisar en tydlig uppdelning mellan könen där kvinnor och män arbetar inom olika yrken. LÄS MER

 3. 3. Anställningsskydd vid en verksamhetsövergång med flera förvärvare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anton Borna; [2021]
  Nyckelord :Anställningsskydd; verksamhetsförvärv; övergång av verksamhet; överlåtelsedirektivet; arbetstagarskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetstagarskyddet om verksamhetsöverlåtelser regleras i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och lag (1976:589) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Den svenska reglerna har inte alltid sett ut som dom gör nu och växt fram ur ljuset av Europeiska unionen (EU) och av Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelser av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter. LÄS MER

 4. 4. BlueMoor

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :SOFIE GÅRDESTAM; WILMA SCHENING; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige finns det nu ca 300 000 båtar varav 200 000 är drivs av utombordsmotorer och ca 30 000 av dessa båtar och motorer blir stulna varje år. Detta leder till kostnader på 100-tals miljoner bara i Sverige. Därför har Bluemoor, ett startup företag, utvecklat ett nytt tekniskt system för att minska på dessa enorma stölder. LÄS MER

 5. 5. Värdesätts företags rapporterade hållbarhetsinformation mer eller mindre av investerare, efter att den blivit lagstadgad?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Eva-Maria Johansson; Ann-Louise Larsson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; sustainability performance; ESG; ESG rating; value relevance; statutory sustainability reporting; sustainability report; Hållbarhet; hållbarhetsprestanda; ESG; ESG-betyg; värderelevans; lagstadgad hållbarhetsrapportering; hållbarhetsrapport;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Värdesätts företags rapporterade hållbarhetsinformation mer eller mindre av investerare, efter att den blivit lagstadgad?  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Eva-Maria Johansson och Ann-Louise Larsson  Handledare: Jan Svanberg  Datum: 2021 – januari  Syfte: Företags hållbarhetsredovisning och nyttan med den för investerare, har under många år varit ett aktuellt ämne inom företagsekonomisk forskning. Flertalet tidigare studier har undersökt hur företags hållbarhetsredovisning påverkar hur ett företag värderas av investerare på kapitalmarknaden. LÄS MER