Sökning: "företagande idrott"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden företagande idrott.

 1. 1. Hur har svenska fotbollsklubbar motverkat COVID-19 pandemins ekonomiska konsekvenser? : En kvalitativ studie om åtta svenska fotbollsklubbars entreprenöriella arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Andreas Berg; Eric Lindberg Lainevool; [2022]
  Nyckelord :Entrepreneurship; Crisis management; COVID-19; Social entrepreneurship; Football clubs; Entreprenörskap; Krishantering; COVID-19; Socialt entreprenörskap; Fotbollsklubbar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotbollsklubbar är idag underutvecklade vad gäller användandet av entreprenörskap för att motverka kriser. Detta är märkligt då idrott befinner sig i en föränderlig miljö som kräver anpassning. LÄS MER

 2. 2. ”EN TRÄNARE ÄR EN AUKTORITÄR MAN SOMPEKAR MED HELA HANDEN” : En kvalitativ studie om kvinnliga huvudtränaresunderrepresentation inom Svensk handbollselit

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Denise Mattsson; Hannele Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Female leadership; gender stereotypes; recruitment; SHE; head coach; handball; underrepresentation; Kvinnligt ledarskap; könsstereotyper; rekrytering; SHE; huvudtränare; handboll; underrepresentation;

  Sammanfattning : Underrepresentationen av kvinnligt ledarskap inom idrott har under de senaste åren blivit mycket uppmärksammat av både forskare och institutioner. Forskningen redogör för att kvinnliga huvudtränare stöter på hinder både på samhälls-, organisations- och individnivå. LÄS MER

 3. 3. Bruksanvisning eller Screw it do it : Elitkortet när dröm ska bli verklighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för företagsekonomiHögskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för företagsekonomiHögskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Sophia Burman; Joa Elfsberg; [2010]
  Nyckelord :entrepreneurship; start your own business; business plan; business platform; entreprenörskap; starta eget; affärsplan; affärsplattform;

  Sammanfattning : Tjejer/damer har i regel sämre ekonomiska förutsättningar i jämförelse med killar/herrar när det gäller idrott, något vi själva har upplevt då vi har varit aktiva på hög nivå en längre tid. Angelica Lorsell berättade för oss om en företagsidé, som skulle kunna gynna elitidrottande tjejer. LÄS MER

 4. 4. Säljare vs. Brottare : motiveras deras prestationer av samma faktorer?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Daniel Kassman; Mona Baraz; [2008]
  Nyckelord :motivation; motivationsfaktorer; idrott; näringsliv; Maslow; Herzberg;

  Sammanfattning : Flera företag har använt sig av paralleller till idrotten för att motivering sina anställda, vilket inte är överraskande då passionen och drivkraften att uppnå sina mål är stark hos idrottare. Uppsatsen ämnar därför undersöka om det finns likheter hos säljare på medieföretag och brottare i en idrottsförening. LÄS MER

 5. 5. Värdering av fotbollsspelare

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Mohamed Elmi; Mohsen Alipour; [2006]
  Nyckelord :Ekonomi; finansiering; idrott; fotboll;

  Sammanfattning : Mycket har hänt de senaste 10-15 åren inom fotbollsvärlden. Fotbollsklubbarna har fått börja ändra strategi, nu måste även den ekonomiska aspekten beaktas när klubbarna ska investera i spelare. LÄS MER