Sökning: "företagare"

Visar resultat 1 - 5 av 447 uppsatser innehållade ordet företagare.

 1. 1. Framgångsfaktorer för att minska tvetydigheter vid kommunikation mellan systemutvecklingsavdelning, produktägare och redovisningsekonomer vid affärssystemförändringsprojekt : -En fallstudie inom Wint AB

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Kimmie Flyckt Riglert; [2021]
  Nyckelord :effective communication; strategic communication; change communication; change management; organizational change.; effektiv kommunikation; strategisk kommunikation; förändringsledning; organisatorisk förändring.;

  Sammanfattning : År 2020 är året då Covid-19 bröt ut och företagare kom till insikt att den digitala transformeringen är viktigare än någonsin. Det har medfört att allt fler företag eftersträvar att anpassa sig efter det ”nya normala” genom att digitalisera snabbt. LÄS MER

 2. 2. Träpatroner och framgång : en mikrostudie av två 1800-tals företagare i sågverksbranschen utifrån deras bouppteckningar.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Alva Nordkvist Jonsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka två stycken träpatroner och se på deras framgång utifrån deras bouppteckningar. Undersökningen är baserad på bouppteckningar från Sundsvall under 1800-talet, specificerat när träpatronerna, Severin och Kempe levde. LÄS MER

 3. 3. Förankringens betydelse i ett industriellt symbiosnätverk: En kvalitativ fallstudie av den industriella symbiosen i Sotenäs Kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hugo Andersson; Marcelo Pino Guerrero; [2020-07-07]
  Nyckelord :Samarbete; gemensam problemlösning; förtroende; hållbarhet; cirkulär ekonomi; industriell symbios; förankring; informationsutbyten; Collaboration; joint problem solving; trust; sustainability; circular economy; industrial symbiosis; embeddedness; information transfers;

  Sammanfattning : Background and problem discussion: In the transition to a circular economy, there needs to be a change in the approach of how companies use resources and manage their waste. A great responsibility lies with the companies that contribute to the generation of waste. LÄS MER

 4. 4. Kvinnligt och manligt företagande : lantbrukarnas syn på olikheter och möjligheter i de gröna näringarna

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Cecilia Olander; Hanna Broo; [2020]
  Nyckelord :företagande; kvinnligt; manligt; gröna näringarna; genus; obetalt arbete; föräldraledighet; entrepreneur; female; male; agriculture; gender; un-paid work; parental leave;

  Sammanfattning : De gröna näringarnas roll i samhället är viktig. Branschen bidrar med sysselsättning för hundratusentals människor, producerar livsmedel, bränsle, energi, biologisk mångfald, öppna landskap och ger chans till liv i hela Sverige. LÄS MER

 5. 5. Generationsskifterådgivares hantering av mjuka värden : har mjuka värden en betydande roll i processen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Ida Pannell; Camilla Nilsson; [2020]
  Nyckelord :mjuka värden frågor; generationsskifte; generationsprocess; familjeföretag; tillit; känslor; värderingar; kommunikation;

  Sammanfattning : Den svenska lantbruksbranschen står inför ett omfattande generationsskifte då en tredjedel av alla lantbrukare är över 65 år. Lyckade generationsskiften krävs för att branschen ska överleva och för att en yngre generation kunna driva vidare företagen. LÄS MER