Sökning: "företaget och hälsa"

Visar resultat 11 - 15 av 257 uppsatser innehållade orden företaget och hälsa.

 1. 11. Administration av API-drivna enheter och tjänster för slutanvändare : En fallstudie av API-tjänster

  M1-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniel Chivi; Joakim Östling Gran; [2018]
  Nyckelord :Application Programming Interface; Trigger; Usability; Stage-Gate; Survey; Evaluation; Prototype; Application Programming Interface; Trigger; Användarvänlighet; Stage-Gate; Enkätundersökning; Evaluering; Prototyp;

  Sammanfattning : I dagsläget tenderar många att använda tjänster som hanteras separat. Arbetet undersöker om det är möjligt att sammankoppla ett fåtal tjänster i en gemensam webbapplikation för att underlätta kommunicering mellan tjänsterna samt att förbättra användarvänligheten. LÄS MER

 2. 12. Att bygga det friska företaget

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Holm; David Losell; [2018]
  Nyckelord :hälsofrämjande ledarskap; psykosocial arbetsmiljö; välbefinnande; ledarskap; hälsa; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det har länge funnits ett fokus på att uppnå en säker och trivsam arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmiljön har i över 100 år haft arbetslagstiftning och tillsyn för att skydda de anställda på svenska företag. LÄS MER

 3. 13. Ha'vre så bra : En kvalitativ studie kring Oatlys roll som aktör på den samtida svenska livsmedelsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Elly Reitsma; Alexander Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Oatly; hållbarhet; veganism; coolt; trend; medveten konsument; retorik; marknadsföringsstrategi;

  Sammanfattning : Dagens konsumtionssamhälle är ständigt under utveckling. Idag kan vi se att företag anpassar sig till denna utveckling. Framförallt har den veganska livsstilen av olika anledningar som djurskydd,miljöhänsyn och hälsa blivit central, varigenom Oatly med sina havrebaserade produkter skapat relevans för en hållbar och medveten konsument. LÄS MER

 4. 14. Development of portable unit for the coffee industry

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Grahn; [2018]
  Nyckelord :design; construction; semiotics; coffee; product development; concept development; design; konstruktion; semiotik; kaffe; produktutveckling; konceptframtagning;

  Sammanfattning : The project is executed along with the course “Degree of Bachelor of Science in innovation and design engineering”. The course takes part at the faculty of Health, Science and Technology at Karlstad University. The employer is in the coffee industry with a focus on the professional market. LÄS MER

 5. 15. Barriers and opportunities for implementation of a return system for industrial packaging : A case study at Valmet AB

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Lucas Lundin; Simon Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Reverse Logistics; Return System; Circular Economy; Barriers; Opportunities; Sustainability; Life-Cycle Assessment; Omvänd Logistik; Retursystem; Cirkulär Ekonomi; Barriärer; Möjligheter; Hållbarhet; Livscykelanalys;

  Sammanfattning : Sustainability has become a more and more important aspect within companies worldwide. Environmental aspects within companies are often connected to higher profits and increased corporate image. One field of importance, to create a more effective supply chain within companies, regards to the logistic process. LÄS MER