Sökning: "företaget och hälsa"

Visar resultat 11 - 15 av 282 uppsatser innehållade orden företaget och hälsa.

 1. 11. The Science of Deodorants

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Sofia Ödborn; [2019]
  Nyckelord :Deodorant; antiperspirant; axilla; aluminum;

  Sammanfattning : Deodorants are cosmetic products that are consumed by people regularly and globally. In this thesis, the opportunities to develop a deodorant for the Swedish cosmetics brand IDUN Minerals AB is investigated. The deodorant market in Swedish pharmacies, deodorant formulation and deodorant packaging are studied. LÄS MER

 2. 12. Det ”riskabla” näringsämnet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Martin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Ansvar; diskurs; förpackningsdesign; hälsa; Nick s; patologisering; semiotik;

  Sammanfattning : Studies syfte är att undersöka samt problematisera hur företaget Nick’s medierar hälsa genom deras förpackningsdesign. Detta analyseras utifrån tre förpackningar och tre instagrambilder av företagets produkter. Analysen av materialet utförs i två steg. LÄS MER

 3. 13. Tillsammans för naturen : En multimodal kritisk diskursanalys av Fjällrävens vår- och sommarkatalog från 2019.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Attåsen; [2019]
  Nyckelord :csr; hållbarhet; multimodal kritisk diskursanalys; myter; strategisk hållbarhetskommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att studera vilka föreställningar som speglas i Fjällrävens produktkatalog och vilka diskurser samt myter som används i kommunikationen av dessa. Således var studiens syfte att skapa en ökad förståelse inom strategisk hållbarhetskommunikation. LÄS MER

 4. 14. Hälsoarbete på företag

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alexander Nordström; Unni Lissmats; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med föreliggande uppsats var att med hjälp av intervjuer kartlägga hur HR-ansvariga och anställda upplevde att hälsoarbetet avseende förändring av hälsobeteenden utfördes på företag med kontorsanställda. Metod Studiegruppen bestod av kontorsanställda kvinnor (N=4) från två olika företag. LÄS MER

 5. 15. ”Vi vill ha er till den här tunga arbetsplatsen” : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av jämställdhet på en mansdominerad arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Fries; Moa Zweifel; [2019]
  Nyckelord :gender equality; gender equality work; male dominated workplace; gender labelling; experiences; jämställdhet; jämställdhetsarbete; mansdominerad arbetsplats; könsmärkning; upplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka upplevelsen av och arbetet med jämställdhet på ett mansdominerat företag, hur kvinnor i produktionen upplever jämställdhet och hur företaget arbetar med jämställdheten. För att kunna förverkliga syftet har vi gjort en undersökning på ett svenskt industriföretag med verksamhet i ett flertal länder. LÄS MER