Sökning: "företaget och hälsa"

Visar resultat 16 - 20 av 282 uppsatser innehållade orden företaget och hälsa.

 1. 16. Integration av Design to Cost i Produktlivscykeln : Med hänsyn till kostnad som en designparameter i produktutveckling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Bjällfalk; [2019]
  Nyckelord :PLC; DtC; DfMA;

  Sammanfattning : Att vara ett konkurrenskraftigt företag i dagens samhälle kräver prioritering av många områden. Med teknikens framfart blir det desto viktigare då produkters livslängder blir allt mer kortvariga. För att då bevara deras attraktion på marknaden krävs en strävan efter förbättring och en väsentlig parameter i detta är kostnader. LÄS MER

 2. 17. Vatten- och kemikaliebesparande åtgärder samt reningstekniker inom ytbehandlingsindustrin : En studie av sköljvattenflödet på Calamo AB

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Alice Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Vacuum evaporator; sparse rinsing technique; countercurrent rinsing; wet chemical precipitation system; electropolishing; pickling; Vakuumindunstare; sparsköljsteknik; motströmssköljning; våtkemisk fällningsanläggning; elektropolering; betning;

  Sammanfattning : Denna studie har utförts på Calamo AB som arbetar med elektropolering och betning av rostfritt stål. Efter ytbehandlingssteget krävs sköljning av godset för att avlägsna kemikalierester vilket medför att stora mängder surt sköljvatten uppstår. Idag används våtkemisk fällningsanläggning för att rena sköljvattnet. LÄS MER

 3. 18. Kan hållbarheten på referenslösningar förlängas?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Ilona Kourieh; [2019]
  Nyckelord :HPLC; Referenslösning; Lidokain; Hydrokortisonacetat; Metagin; Propagin; Lidokain HCl; 2; 6-Xylidin; Aktiva Substanser;

  Sammanfattning : Läkemedelsföretagen måste säkerställa att produkterna som tillverkas uppnår de krav som finns och är kvalitetssäkra. Företaget Recipharm Karlskoga AB måste kontrollera sina produkter och det görs till exempel med hjälp av referenslösningar. LÄS MER

 4. 19. The IKEA Industry way of ergonomic risk assessment : Development of a global standard for ergonomic risk assessment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Angelica Sroka; [2019]
  Nyckelord :Ergonomic risk assessment; furniture; factories; ergonomic; benchmarking; ergonomic risks; participatory ergonomics; Ergonomisk riskbedömning; möbler; fabrik; ergonomi; benchmarking; ergonomiska risker; deltagande ergonomi;

  Sammanfattning : In 2018 IKEA Industry, the largest producer of wood-based furniture for IKEA customers presented their sustainability strategy for Financial Year 2025. In Health & Safety, they want to minimize ergonomic risks at their factories. LÄS MER

 5. 20. Intern bemanningspool för att öka flexibilitet och lönsamhet : Risker och framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Johanna Nilsson; Jonna Sandin; [2018]
  Nyckelord :Staffing strategy; internal staffing bank; flexibility; health; work rotation; Personalstrategi; intern bemanninspool; flexibilitet; hälsa; arbetsrotation;

  Sammanfattning : Under dagens förhållanden räcker det inte längre med att endast erbjuda bra produkter, det är viktigt att företagen är så effektiva som möjligt på alla vis. Med en osäker marknad skapas variationer i efterfrågan, ett sätt att hantera dessa variationer är att skapa ett flexibelt företag. LÄS MER