Sökning: "företaget och hälsa"

Visar resultat 21 - 25 av 282 uppsatser innehållade orden företaget och hälsa.

 1. 21. Omkonstruktion av utlösningsventil

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Christian Mitander; [2018]
  Nyckelord :Product development; Produktutveckling;

  Sammanfattning : Rapporten innehåller ett examensarbete i produktutveckling som är utfört hos uppdragsgivaren Projektengagemang i Karlstad. Projektengagemang är en del av Projektengagemang Sweden AB som har sin bas i Stockholm. LÄS MER

 2. 22. The value of Health and Safety aspects in Product-Service Systems : A case study based on the manufacturing industry

  Master-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Oscar Wergeland; Astrid Mehlberg; [2018]
  Nyckelord :Product-Service System; Occupational Health and Safety; Sustainability; Product Stewardship; Produkt-Service System; Arbetshälsa och Säkerhet; Hållbarhet; Produkthantering;

  Sammanfattning : Companies are expected to reduce the impact on society caused by its operations while at the same time, generate profit for its stakeholders. One way to satisfy both parts is by creating shared values. As the trend of servitization becomes more popular the ability of Product-Service Systems (PSS) to deliver additional value to customers arises. LÄS MER

 3. 23. Förändring av layout och produktionsflöde : Med fokus på förbättringar och struktur i produktionen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jenny Alexandersson; [2018]
  Nyckelord :Produktionsteknik; Maskinteknik; Lean;

  Sammanfattning : This project has been implemented as a degree of Bachelor of Science in Innovation and Design at the Faculty of Health, Science and Technology at the University of Karlstad. The project started in November 2017 and continued to May 2018. The most of the work has been performed on the company KD: Solskydd AB in Degerfors. LÄS MER

 4. 24. Inneklimat i kontorsmiljö : Utvärdering av inneklimat i en kontorsmiljö med fokus på ventilationen

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Ali Alhakim; Roz Hakim; [2018]
  Nyckelord :Enviroments; Ventilation; productivity; flow; supply air; exhaust air; carbon dioxide; ppm; temperature; Miljö; Ventilation; produktivitet; flöden; tilluft; frånluft; koldioxid; ppm; temperatur;

  Sammanfattning : I dagens samhälle tillbringar människan ca 90 procent av sin tid inomhus, vilket innebär att människan befinner sig i konstgjort inomhusklimat. Då människan tenderar att befinna sig inomhus är det stor vikt att ventilationen ska fungera så bra som möjligt och att inomhusklimatet är tillfredsställande för vårt välmående och välbefinnande på arbetsplatsen. LÄS MER

 5. 25. Den psykosociala arbetsmiljöninom restaurangbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fahima Yagobi; [2018]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Psykosocial hälsa; Karaseks dimensioner; Krav; Kontroll och socialstöd;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete är att skapa större förståelse för den psykosociala arbetsmiljön inom restaurangbranschen i Borås och få en bättre bild över hur personalen kan uppleva den psykiska miljön på arbetsplatsen.   För att kunna besvara syftet har forskningsfråga formulerats:   - Hur upplever de anställda att den psykosociala arbetsmiljön fungerar på arbetsplatsen utifrån organisationens form, arbetskrav, arbetskontroll och socialt stöd?  Arbetet har en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer och öppna intervjufrågor. LÄS MER