Sökning: "företaget och hälsa"

Visar resultat 21 - 25 av 260 uppsatser innehållade orden företaget och hälsa.

 1. 21. Statistisk undersökning av utdelningar : En jämförelse mellan olika branscher i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Sina Mozayyan; Wilmer Löfgren; [2017]
  Nyckelord :Utdelning; Direktavkastning; Regressionsanalys; Statistiska tester; Signaleringsteori; Agentteori; Irrelevansteori;

  Sammanfattning : Varje år delar aktiebolag i Sverige ut stora summor pengar i formav aktieutdelningar. Storleken på ett företags utdelningar anses blandmånga aktiesparare vara en viktigt faktor då de avgör om de ska köpaaktier i företaget. LÄS MER

 2. 22. Kvinnors karriärer inom revisions-branschen och kundens inverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Elenore Larsson; Berina Gacanin; [2017]
  Nyckelord :Kvinnors karriärer; revisionsbranschen; kundens inverkan; könsstereotyper; förväntningar; egenskaper;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen har länge varit en erkänt mansdominerad bransch. Allt fler kvinnor träder in i branschen och andelen kvinnliga revisorer förväntas öka i takt med generationsskiftet. Kvinnor har dock svårt uppnå det högsta steget inom revisionsbranschens, vilket är delägarnivå. LÄS MER

 3. 23. Någonting att hänvisa till : En fallstudie om individers erfarenheter och utveckling på ett socialt företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Max Vall; [2017]
  Nyckelord :sysselsättning; sociala företag; utveckling; arbetsmarknad; självhjälp;

  Sammanfattning : Det finns många människor i samhället som har en svag anknytning till arbetsmarknaden. Sociala företag är en form av verksamhet som arbetar för att bemöta dessa problem genom att integrera människor till både samhället och arbetsmarknaden. LÄS MER

 4. 24. Digital teknik som preventivmedel : En studie av kvinnornas upplevelse av Natural Cycles

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Sara Oldner; Vendela Wijk; [2017]
  Nyckelord :Contraception; digital technology; digital health; Natural Cycles; experience; trust; Preventivmedel; digital teknik; digital hälsa; Natural Cycles; upplevelse; tillit;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate women’s experience of digital technology as a contraceptive. Research on the female body has not always been a natural part of human– computer interaction (HCI) research but is beginning to be seen through various aids in menstruation, pregnancy and likewise (Balaam, 2017). LÄS MER

 5. 25. CSR, mer än bara miljöfrågor : En kvalitativ studie om hur individer resonerar kring CSR och social hållbarhetskommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Adam Gårdsmed; Philip Jönsson; [2017]
  Nyckelord :CSR; kommunikation; social hållbarhet; Åhléns;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att bidra med fördjupad kunskap om hur individer, i egenskap av potentiella konsumenter, resonerar kring CSR-begreppet och kommunikationen av  etsamma. Uppsatsen syftar till att fokusera på de aspekter inom CSR som rör social hållbarhet, samt att uttolka eventuella mönster utifrån två olika generationers resonemang. LÄS MER