Sökning: "företaget och hälsa"

Visar resultat 26 - 30 av 296 uppsatser innehållade orden företaget och hälsa.

 1. 26. Tillsammans för naturen : En multimodal kritisk diskursanalys av Fjällrävens vår- och sommarkatalog från 2019.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Attåsen; [2019]
  Nyckelord :csr; hållbarhet; multimodal kritisk diskursanalys; myter; strategisk hållbarhetskommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att studera vilka föreställningar som speglas i Fjällrävens produktkatalog och vilka diskurser samt myter som används i kommunikationen av dessa. Således var studiens syfte att skapa en ökad förståelse inom strategisk hållbarhetskommunikation. LÄS MER

 2. 27. Hälsoarbete på företag

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alexander Nordström; Unni Lissmats; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med föreliggande uppsats var att med hjälp av intervjuer kartlägga hur HR-ansvariga och anställda upplevde att hälsoarbetet avseende förändring av hälsobeteenden utfördes på företag med kontorsanställda. Metod Studiegruppen bestod av kontorsanställda kvinnor (N=4) från två olika företag. LÄS MER

 3. 28. Product development of Dosis locked daily pill box

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jayanth Venkatachala; [2019]
  Nyckelord :Schizophrenia; Dementia; Alzheimer’s disease; depression; locked pill box; Dosis.; Schizofreni; Demens; Alzheimers; Sjukdom; Depression; låst pillerask; Dosis;

  Sammanfattning : Taking medication at the prescribed times is very important for people with mental issues like schizophrenia, dementia Alzheimer’s and depression. But their condition itself keeps them from doing so. They are either forgetful or choose not to take the pills intentionally. LÄS MER

 4. 29. ”Vi vill ha er till den här tunga arbetsplatsen” : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av jämställdhet på en mansdominerad arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Fries; Moa Zweifel; [2019]
  Nyckelord :gender equality; gender equality work; male dominated workplace; gender labelling; experiences; jämställdhet; jämställdhetsarbete; mansdominerad arbetsplats; könsmärkning; upplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka upplevelsen av och arbetet med jämställdhet på ett mansdominerat företag, hur kvinnor i produktionen upplever jämställdhet och hur företaget arbetar med jämställdheten. För att kunna förverkliga syftet har vi gjort en undersökning på ett svenskt industriföretag med verksamhet i ett flertal länder. LÄS MER

 5. 30. Integration av Design to Cost i Produktlivscykeln : Med hänsyn till kostnad som en designparameter i produktutveckling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Bjällfalk; [2019]
  Nyckelord :PLC; DtC; DfMA;

  Sammanfattning : Att vara ett konkurrenskraftigt företag i dagens samhälle kräver prioritering av många områden. Med teknikens framfart blir det desto viktigare då produkters livslängder blir allt mer kortvariga. För att då bevara deras attraktion på marknaden krävs en strävan efter förbättring och en väsentlig parameter i detta är kostnader. LÄS MER