Sökning: "företaget och hälsa"

Visar resultat 26 - 30 av 262 uppsatser innehållade orden företaget och hälsa.

 1. 26. CSR, mer än bara miljöfrågor : En kvalitativ studie om hur individer resonerar kring CSR och social hållbarhetskommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Adam Gårdsmed; Philip Jönsson; [2017]
  Nyckelord :CSR; kommunikation; social hållbarhet; Åhléns;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att bidra med fördjupad kunskap om hur individer, i egenskap av potentiella konsumenter, resonerar kring CSR-begreppet och kommunikationen av  etsamma. Uppsatsen syftar till att fokusera på de aspekter inom CSR som rör social hållbarhet, samt att uttolka eventuella mönster utifrån två olika generationers resonemang. LÄS MER

 2. 27. Produktutveckling av handsåg utformad för friluftsliv : En användarcentrerad studie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jacob Persson; [2017]
  Nyckelord :produktutveckling; design; såg; ergonomi;

  Sammanfattning : Rapporten dokumenterar ett produktutvecklingsprojekt av handtagen till en kedjesåg som är utvecklad för friluftsliv. Projektet görs i samarbete med ett företag som av sekretesskäl inte kommer att nämnas i skrift. LÄS MER

 3. 28. Testsystem för processtyring

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefine Rust; [2017]
  Nyckelord :Testsystem; Temperaturreglering; PID; Mekaniskt Ställdon; Solid State Relä; PLC; Reglering;

  Sammanfattning : Målet med det här arbetet var att implementera och bygga ett komplett testsystem för reglering som efterfrågades av företaget Prevas AB i Karlstad. De önskade ett testsystem som reglerar en vattentemperatur som de kan använda på kontoret för att genomföra egna tester, analyser samt lära nyanställda medarbetare mer om automation. LÄS MER

 4. 29. Espressomaskin för ökad kommunikation mellan barista och kund : Ett sätt att visa det fina hantverket

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Niklas Schön; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Företaget 3TEMP AB från Arvika har en vision att ta fram en egen typ av en espressomaskin med hjälp av sin patenterade teknik. Deras vision bygger på en maskin som skall vara mindre och smidigare än dagens maskiner samtidigt som den ökar kontakten mellan barista och kund. LÄS MER

 5. 30. Möjliga förbättringsåtgärder för en mer ekologiskt/miljömässigt hållbar byggproduktion. : Studie av ByggTema i Örebro AB:s aktiva miljöarbete i byggproduktionen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Building production; sustainability; energy use; waste.; Byggproduktion; hållbarhet; energianvändning; avfall.;

  Sammanfattning : Byggbranschen ställdes för en tid sedan inför utmaningen att bygga byggnader som var mer hållbara sett som en färdig produkt. Detta i form av en mindre energianvändning, mindre miljöpåverkande material med mera. Denna utveckling har gjort att byggproduktionen som fas, blivit en större del av byggbranschens miljöpåverkan. LÄS MER