Sökning: "företaget och hälsa"

Visar resultat 31 - 35 av 263 uppsatser innehållade orden företaget och hälsa.

 1. 31. Möjliga förbättringsåtgärder för en mer ekologiskt/miljömässigt hållbar byggproduktion. : Studie av ByggTema i Örebro AB:s aktiva miljöarbete i byggproduktionen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Building production; sustainability; energy use; waste.; Byggproduktion; hållbarhet; energianvändning; avfall.;

  Sammanfattning : Byggbranschen ställdes för en tid sedan inför utmaningen att bygga byggnader som var mer hållbara sett som en färdig produkt. Detta i form av en mindre energianvändning, mindre miljöpåverkande material med mera. Denna utveckling har gjort att byggproduktionen som fas, blivit en större del av byggbranschens miljöpåverkan. LÄS MER

 2. 32. Finansieringsmetoder i familjeföretag : en studie på familjeföretagens strategier vid investeringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Linus Fors; Andreas Åsman; [2017]
  Nyckelord :Family firm; Financing strategies; Pecking order; Financing methods; SME; Familjeföretag; finansieringsstrategier; pecking order; finansieringsmetoder; SME;

  Sammanfattning : Finansieringsstrategier är betydande delar i företagens uppbyggnad. Pecking order teorin (PO) beskriver den preferensordningen företag har över finansieringsmetoder vid investeringar. Däremot är familjeföretag speciella företag med en stor fientlighet mot externt kapital på grund av risken att tappa kontrollen över företaget. LÄS MER

 3. 33. Tidseffektivisering av Stora Ensos emballeringsprocess : Simulering av värmeledning och luftflödesberäkningar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Isabelle Hultin; [2017]
  Nyckelord :packaging; paperboard; paperboard roll; simulation; time saving; time efficiency; emballage; emballering; kartong; kartongrulle; simulering; tidsbesparing; tidseffektivisering;

  Sammanfattning : Stora Enso Skoghalls Bruk är en av de största kartongtillverkarna på vår planet. Var sjätte kartongförpackning i världen som innehåller något flytande kommer från Skoghalls Bruk. Kartong har liten påverkan på miljön då huvudråvaran, trä, är en naturlig råvara. LÄS MER

 4. 34. Kvinnors karriärer inom revisionsbranschen och kundens inverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Berina Gacanin; Elenore Larsson; [2017]
  Nyckelord :Kvinnors karriärer; Revisionsbranschen; Kundens inverkan; Könsstereotyper; Förväntningar; Egenskaper;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen har länge varit en erkänt mansdominerad bransch. Allt fler kvinnor träder in i branschen och andelen kvinnliga revisorer förväntas öka i takt med generationsskiftet. Kvinnor har dock svårt uppnå det högsta steget inom revisionsbranschens, vilket är delägarnivå. LÄS MER

 5. 35. Förstudieutredning till rationalisering av lyfthjälpmedelsframtagning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Emil Lindgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På Volvo GTO i Umeå används dagligen ett stort antal lyfthjälpmedel i produktionen. Lyfthjälpmedlen förenklar lyft av stora och tunga detaljer så att produktionen håller ett bra tempo utan att personalens hälsa sätts ur spel. Tillverkningen sker i företagets egen verkstad där personal med lång erfarenhet producerar lyftarna. LÄS MER