Sökning: "företaget och hälsa"

Visar resultat 6 - 10 av 280 uppsatser innehållade orden företaget och hälsa.

 1. 6. Jordning av propelleraxel : Konceptutveckling för jordningsanordning som kräver lite underhåll

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :William Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :Jordningsenhet propelleraxel; prestanda optimering; konceptgenerering; fiberborstar;

  Sammanfattning : Detta masterprojekt genomfördes på Rolls-Royce AB (nu känt som Kongsberg Maritime per 1 april 2019) i Kristinehamn, Sverige. Avhandlingen fokuserar på att utveckla en jordningsutrustning för propelleraxlar som kräver lågt underhåll till företagets nya poddrivna framdrivningssystem. LÄS MER

 2. 7. Böjning av kräppschabern vid mjukpapperstillverkning : Ändring av kräppvinkeln

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Vilma Fernström; [2019]
  Nyckelord :tissue manufacturing; crepe angle; doctor blade; creping; deflection.; mjukpapperstillverkning; kräppvinkel; kräppschaber; kräppning; böjning;

  Sammanfattning : Inom mjukpappersindustrin är det viktigt att utvecklas och upprätthålla en så bra kvalité som möjligt på produkterna för att hålla sig kvar på marknaden. Det är därför betydelsefullt att ha kunskap kring tillverkningsprocessens alla steg och hur de påverkar det slutgiltiga resultatet. LÄS MER

 3. 8. Hur upplever fastighetsmäklare och företagsledning sin arbetsmiljö när fastighetsmäklare har en garantilön samt provisionslön?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Alexander Gustafsson; Julia Hilm; [2019]
  Nyckelord :Lönesystem; Fastighetsmäklare; Provision; Hälsa; Garantilön;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att dels undersöka hur företagsledning och anställda upplever sin arbetsmiljö när anställda mäklare har en garantilön samt provisionslön. Men även hur detta lönesystem påverkar anställda ur ett hälsoperspektiv och vilken påverkan detta har på kundnöjdheten. LÄS MER

 4. 9. The Science of Deodorants

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Sofia Ödborn; [2019]
  Nyckelord :Deodorant; antiperspirant; axilla; aluminum;

  Sammanfattning : Deodorants are cosmetic products that are consumed by people regularly and globally. In this thesis, the opportunities to develop a deodorant for the Swedish cosmetics brand IDUN Minerals AB is investigated. The deodorant market in Swedish pharmacies, deodorant formulation and deodorant packaging are studied. LÄS MER

 5. 10. Det ”riskabla” näringsämnet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Martin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Ansvar; diskurs; förpackningsdesign; hälsa; Nick s; patologisering; semiotik;

  Sammanfattning : Studies syfte är att undersöka samt problematisera hur företaget Nick’s medierar hälsa genom deras förpackningsdesign. Detta analyseras utifrån tre förpackningar och tre instagrambilder av företagets produkter. Analysen av materialet utförs i två steg. LÄS MER