Sökning: "företaget och hälsa"

Visar resultat 6 - 10 av 260 uppsatser innehållade orden företaget och hälsa.

 1. 6. Inneklimat i kontorsmiljö : Utvärdering av inneklimat i en kontorsmiljö med fokus på ventilationen

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Ali Alhakim; Roz Hakim; [2018]
  Nyckelord :Enviroments; Ventilation; productivity; flow; supply air; exhaust air; carbon dioxide; ppm; temperature; Miljö; Ventilation; produktivitet; flöden; tilluft; frånluft; koldioxid; ppm; temperatur;

  Sammanfattning : I dagens samhälle tillbringar människan ca 90 procent av sin tid inomhus, vilket innebär att människan befinner sig i konstgjort inomhusklimat. Då människan tenderar att befinna sig inomhus är det stor vikt att ventilationen ska fungera så bra som möjligt och att inomhusklimatet är tillfredsställande för vårt välmående och välbefinnande på arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 7. Den Jämställda Styrelsen : En kvantitativ studie om sambandet mellan företags lönsamhet och jämställda styrelser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johanna Strand; [2018]
  Nyckelord :Jämställdhet; Sverige; lönsamhet; bolagsstyrelser; marknadsbaserat; redovisingsbaserat;

  Sammanfattning : Problem: Investeraren går idag igenom flera val när det kommer till att välja företag att investera i eller ej. Det har blivit allt viktigare att inte endast granska företagets finansiella hälsa utan även se hur företaget arbetar i enlighet med sina egna värderingar. LÄS MER

 3. 8. Energiabsorberande material : en studie av 3D-väv, non woven och D3O för förebyggande av höftfrakturer hos äldre vid fallolyckor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hayvee Saleem; Johanna Wictorson; [2018]
  Nyckelord :3D-weave; 3D-non woven; D3O; shock-absorbent; hip protection; 3D-väv; 3D-non woven; energiabsorption; D3O; chock-absorbent; höftskydd;

  Sammanfattning : Höftfrakturer är ett stort problem för äldre i dagens samhälle och för samhället i stort. Många drabbas vilket leder till stort lidande och för samhället höga kostnader. Detta har Professor Peter Apell vid Chalmers University of Technology uppmärksammat. LÄS MER

 4. 9. Lyftverktyg till ytbehandlingsborstar : Konstruktion av ett lyftverktyg för byte av ytbehandlingsborstar till plåttillverkningsindustrin.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Isak Malis; [2018]
  Nyckelord :konstruktion; mekanisk konstruktion; lyftverktyg; travers; borstverktyg; hållfasthet; voestalpine;

  Sammanfattning : Hantering och utbytet av cylindriska ytbehandlingsborstar till valsad plåt sker idag med manuell handkraft på företaget voestalpine Precision Strip AB i Munkfors. Arbetet beskrivs som tidskrävande, icke-ergonomiskt och med viss risk för personskador. LÄS MER

 5. 10. Utformning av företagsentré som speglar Autofrics kompetens och värden

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jessica Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Företagsentré; produktutvecklingsprocessen; formspråk; semantik; modeller;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett examensarbete som utförts för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, vid Karlstads universitet. Projektet har handlat om att ta fram ett förslag på en entré till ett industriföretag. Företaget är Autofric AB i Hagfors, som tillverkar spiraler och skruvtransportörer. LÄS MER