Sökning: "företagsöverlåtelse"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet företagsöverlåtelse.

 1. 1. I gränslandet mellan avtalstyper - En uppsats om garantiförsäkringar i företagsöverlåtelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :civilrätt; avtalsrätt; bankrätt; försäkringsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Contracts can be sorted into different contract types. The question whether a specific contract belongs to a certain contract type depends on if the contract matches the essential characteristics of the contract type. Two contract types that, at least in some parts, are difficult to distinguish from one another are insurance and guarantees. LÄS MER

 2. 2. Outsourcing som verksamhetsöverlåtelse - Om överlåtelsedirektivet 2001/23/EG tillämplighet vid outsourcing och kollektivavtalade villkor vid verksamhetsöverlåtelse enligt direktivet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Mikaela Linnerstam; [2018]
  Nyckelord :arbetsrätt; verksamhetsöverlåtelse; företagsöverlåtelse; överlåtelse; företag; företagsförvärv; förvärv; transaktion; arbetsgivare; arbetstagare; kollektivrätt; kollektivavtal; villkor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As a consequence to the increased globalization and deregulation of trade restriction which previously ruled within the EU market, new flexible corporate structures have risen within the labour market. The swift development within the corporate structures has occasionally led the rights of the employment to be left in the dark in cases of corporate acquisitions. LÄS MER

 3. 3. Säljarens företagsöverlåtelse : Resultatet av entreprenörens historia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emma Lyberg; Julia Mårdh; [2013]
  Nyckelord :Entreprenöriella processen; tidigare erfarenheter; värdeskapande; upplevelse;

  Sammanfattning : Vi vill i studien skildra tillvägagångssättet vid en överlåtelse för att få en förståelse för vad processen innebär för den enskilda företagaren. För det andra vill vi redogöra säljarens perspektiv på värden som finns i det existerande företaget och som inverkar i överlåtelseprocessen. LÄS MER

 4. 4. Värderingsklausuler och tillträdesbokslut som tvistlösningsform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Filip Pålsson; [2012]
  Nyckelord :processrätt; civilrätt; avtalsrätt; förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats fokuserar på frågor kring gränsdragningen mellan avtalsklausuler som ger tredje man rätt att fylla ut parternas avtal och skiljeklausuler i kontexten av värderingsklausuler. Dessa klausuler återfinns bland annat i kontrakt rörande företagsöverlåtelser. LÄS MER

 5. 5. Sak- och associationsrättsliga aspekter av aktieöverlåtelser - i synnerhet avseende blankning och värdepapperslån

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Gustafsson; [2012]
  Nyckelord :aktielån; associationsrätt; blankning; börsrätt; empty voting; godtrosförvärv av aktier; risk-decoupling; sakrätt; värdepapperslån; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sikte på att behandla sak- och associationsrättsliga aspekter inom ramen för en aktietransaktion, i synnerhet fokuseras på dispositioner såsom värdepapperslån (eng. securities lending) och blankning (eng. short selling). LÄS MER