Sökning: "företagsöverlåtelser"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet företagsöverlåtelser.

 1. 1. Friskrivningsklausulers rättsverkan i aktieöverlåtelseavtal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Altay Hakyemez; [2019]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; företagsöverlåtelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay examines which possibilities contracting parties in a corporate acquisition have of using disclaimer clauses to regulate responsibilities in regards to the Swedish Sale of Goods Act. Starting point is the criticism directed towards the precedent set in NJA 2016 s. LÄS MER

 2. 2. I gränslandet mellan avtalstyper - En uppsats om garantiförsäkringar i företagsöverlåtelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :civilrätt; avtalsrätt; bankrätt; försäkringsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Contracts can be sorted into different contract types. The question whether a specific contract belongs to a certain contract type depends on if the contract matches the essential characteristics of the contract type. Two contract types that, at least in some parts, are difficult to distinguish from one another are insurance and guarantees. LÄS MER

 3. 3. Gränsöverskridande företagsöverlåtelser – lagstiftning som del av de överförda rättigheterna och skyldigheterna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rikard Kajland; [2018]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; verksamhetsövergång; förtagsöverlåtelse; transfer of undertakings; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Överlåtelsedirektivet uttrycker att överlåtarens rättigheter och skyldigheter visavi de arbetstagaren som går över till förvärvaren ska övergå automatiskt och omedelbart. Det är inte tydligt huruvida detta inkluderar de rättigheter och skyldigheter som följer av nationell rätt. LÄS MER

 4. 4. Modern avtalstolkning och sekretessåtaganden vid due diligence. När befogad öppenhet ställs mot kommersiell sekretess.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Pierre Olsson; [2016-11-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen berör tolkning av sekretessavtal och sekretessklausuler i ljuset av den moderna avtalstolkningsdoktrin som växt fram i högsta domstolens praxis under senare år. Läsaren kommer att ges en introduktion till de komplicerade problem som den praktiserande affärsjuristen ställs inför i det dagliga arbetet och de svårigheter avtalstolkning och sekretessavtal medför i svensk rätt. LÄS MER

 5. 5. Informationsasymmetri vid företagsöverlåtelser : Hur köpare inhämtar, analyserar och värderar information

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emelie Nilsson; Fanny Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Due Diligence; Information Asymmetry; Market for Lemons; Acquisitions.; Due Diligence; Informationsasymmetri; Market for lemons; Företagsöverlåtelser;

  Sammanfattning : Inför ett företagsförvärv måste potentiella köpare göra en undersökning av det aktuella företaget. Denna process kallas för Due Diligence och syftar till att minska informationsasymmetrin mellan säljare och köpare. LÄS MER