Sökning: "företags Affärskultur"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden företags Affärskultur.

 1. 1. Affärsrelationer mellan Sverige och Kina : En studie om hur affärskulturella skillnader påverkar och hanteras

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Tony Duong; Victor Johansson; [2013]
  Nyckelord :Affärskulturella skillnader; Sverige; Kina; Dimensioner; Affärsrelationer; Guanxi; Kommunikation; Affärsbeslut; B2B;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Sveriges största handelspartner i Asien är Kina och samarbetet har ökat då allt fler svenska företag etablerar sig på den kinesiska marknaden. Detta har lett till ett ökat samarbete mellan svenska och kinesiska företag där allt fler affärsrelationer etableras. LÄS MER

 2. 2. DEN CHILENSKA AFFÄRSKULTUREN : Om svenska företags affärsmöjligheter i Chile

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Yenny Venegas Barra; [2013]
  Nyckelord :Internationalisering; export; den chilenska affärskulturen; faktorer som utformar kulturen; nätverk och mellanhänderna;

  Sammanfattning : Latinamerika är en kontinent i utveckling, som även kallas för en tillväxtregion.  Man har sett en stabil och positiv ekonomisk utveckling i Latinamerika de senaste tio åren, framför allt i Brasilien, Mexico, Colombia, Peru och Chile. Chile utmärker sig inte enbart för sin ekonomi utan också för sin politiska stabilitet. LÄS MER

 3. 3. När det västerländska systemet träffar den österländska kulturen -En fallstudie av hur budgetering i ett svenskt dotterbolag sker i Kina utifrån kulturperspektivet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Poh Lin Chia; Sophie Meihui Song; [2012-01-25]
  Nyckelord :Budgetering; Kinesisk Kultur; Kinesisk Affärskultur; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Flera tidigare studier har visat att kultur kan påverkaimplementering av olika styrmedel i ett globalt företags utländska dotterbolag. Under desenaste decennierna har Kina blivit ett land som attraherar många direktinvesteringar, menlandets kultur anses som en komplex faktor för utländska investerare. LÄS MER

 4. 4. Kundetableringar på den brittiska marknaden : En fallstudie om svenska företags erfarenheter från Storbritannien

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Erik Larsson; Robert Omberg; Jacob Wahren; [2011]
  Nyckelord :Storbritannien; expansionsstrategier; relationsmarknadsföring; affärskultur; internationalisering; nätverk;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur kundkontakter kan knytas av svenska företag på den brittiska marknaden. För att besvara syftet formulerades följande huvudfråga: Hur kan svenska företag vid en marknadsexpansion till Storbritannien använda sig av relationsmarknadsföring i kundetableringsprocessen? För att besvara denna fråga så valde vi att utföra en kvalitativ studie där vi tillämpat en flerfallsstudie av totalt sju företag. LÄS MER

 5. 5. Nytt Land - Nya Möjligheter : En kvalitativ studie om etablering på den Spanska marknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Rebecka Petersson; Leila Khouja; [2011]
  Nyckelord :Standardisation; Adaptation; Country of origin; the Spanish market; Standardisering; Anpassning; Country of origin; den spanska marknaden;

  Sammanfattning : Internationalisering är en populär trend för svenska företag. För några av dem är det en nödvändig åtgärd för överlevnad och tillväxt. Spanien som marknad är viktig för svenska företag. Vid etablering på den spanska marknaden påverkas svenska företag av vissa förändringar i den rådande miljön. LÄS MER