Sökning: "företags expansion"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden företags expansion.

 1. 1. Den yrkesgymnasiala kompetensen är “hjärtat i vår bransch” : Företags förhållningssätt till den rådande kompetensbristen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Degerfeldt; Wilma Byström; [2022]
  Nyckelord :Kompetensbrist; Kompetensförsörjning; Yrkesgymnasial kompetens; Matchningsproblematik och Expansion;

  Sammanfattning : Det råder idag en kompetensbrist på arbetsmarknaden och denna brist präglas av yrkesgymnasial kompetens. Företag efterfrågar arbetskraft med denna kompetens samtidigt som färre elever förväntas läsa dessa utbildningar. LÄS MER

 2. 2. En ohållbar multipelexpansion? : En kvantitativ studie om påverkan av miljömässig hållbarhet på värdering av nyligen noterade företag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Felix Gratte; Ludwig Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att investera hållbart är en trend som vuxit sig starkt där allt fler investerare väljer att ta samhälls- och miljöansvar i sina investeringar. Dessutom har flertalet nya och etablerade företag valt att aktivt arbeta mot en förbättrad miljömässig hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Hur företag arbetar med kundlojalitet under en kris : En studie om svensk dagligvaruhandel under Covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Suzanna Karlsson; Julia Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :crisis; Covid-19; pandemic; customer loyalty; grocery store; retail; kris; Covid-19; pandemi; kundlojalitet; dagligvaruhandel; detaljhandel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19-pandemin är en kris som orsakat snabba utmaningar och åtgärder för både företag och konsumenter och det är även en kris som kan komma att bli en av de mest utdragna kriser som upplevts under modern tid. Restriktionerna som uppstått för att minska smittspridningen kan påverka konsumenters nuvarande samt efterföljande beteende och vanor vilket gör att företag behöver upprätthålla relationer med sina kunder för att uppnå fortsatt kundlojalitet även efter krisen. LÄS MER

 4. 4. Från enmansföretag till litet företag : problem och utmaningar med att växa för ett enmansföretag

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emil Olsson; Erik Bergman; Felix Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Företagsutveckling; småföretag; enmansföretag;

  Sammanfattning : Den här fallstudien handlar om ett företags utveckling från ett enmansföretag till ett litet företag med få anställda. Vad krävs för att gå från en anställd till flera anställda? Finns det risker med att vara ensam i företaget respektive finns det risker att anställa någon utan beläggning för det? Arbetet behandlar psykiska faktorer som ohälsosam arbetsmiljö samt de påfrestningar som sker vid hög beläggning och låg kapacitet. LÄS MER

 5. 5. Responsible paper sourcing in a global matrix organised retail company

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Annie Sandgren; [2019]
  Nyckelord :CSR; paper industry; reputational risk; supply network; traceability; försörjningsnätverk; pappersindustrin; spårbarhet;

  Sammanfattning : Pressure from regulation as well as customer demand on responsibly sourced and produced goods and services is greater than ever. IKEA is considered a bench mark company as regards CSR in global supply chains and now a system needs to be put in place to also secure responsible paper sourcing. LÄS MER