Sökning: "företags språk"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden företags språk.

 1. 1. Agenda 2030: mot en hållbar framtid : En studie om svenska företags implementering av de globala målen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Petra Lahdo; Caroline Shafig; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; Corporate Social Responsibility CSR ; Agenda 2030; sustainable development goals; implementation; sustainability manager; Hållbarhet; Corporate Social Responsibility CSR ; Agenda 2030; globala målen; implementering; hållbarhetsansvarig;

  Sammanfattning : Background: In a world that is constantly changing, where demands for working in a sustainable way regarding the environment and society are increasing, companies have no choice but to take these aspects into account. Companies can take responsibility through the three dimensions of sustainability: the economic, social and environmental dimensions, which is also referred to as Corporate Social Responsibility. LÄS MER

 2. 2. Att utvärdera och vidareutveckla ett administratörsverktyg för flerspråkig produkthantering med fokus på användarupplevelse

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Madeleine Rapp; [2019]
  Nyckelord :WordPress; Produkthantering; PIM; Användarvänlighet; User experience; UX;

  Sammanfattning : Detta examensarbete omfattar en vidareutveckling av ett produkthanteringssystem där produktinformation ska finnas tillgänglig på flera olika språk. Arbetet har utförts tillsammans med företaget Angry Creative vilka arbetar med innehållshanteringssystem WordPress och e-handel. LÄS MER

 3. 3. En uppsats om särskiljande kommunikation: Oatly & Klarna

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Madelene Ekenberg; [2018]
  Nyckelord :randsydda skor; särskiljande kommunikation; varumärke; visuell identitet; växtbaserad dryck; betaltjänstbolag; guldägget;

  Sammanfattning : Varumärket och den visuella identiteten är ansiktet utåt för företag och organisationer. De flesta har som syfte att synas och på något sätt särskilja sig från övriga aktörer i respektive bransch. Samtidigt är de flesta branscher väldigt likriktade i deras visuella kommunikation. LÄS MER

 4. 4. Vad kännetecknar en effektiv webbplats inom B2B-företag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Lovisa Pettersson; [2018]
  Nyckelord :B2B; web design; content marketing; B2B; webbdesign; innehållsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Att säga hur en B2B-webbsidas design ska utformas för att skapa effektivitet är svårt, men i detta arbete undersöks vilka riktlinjer som finns när det gäller vilket innehåll som kan göra en webbsida mer effektiv. Det finns många skillnader mellan B2C- och B2B-företag och en av dem är B2B-företagens strävan efter en stark och långvarig relation till sina kunder. LÄS MER

 5. 5. Utvecklingstekniker för webben : En komparativ studie mellan MEAN-stack ochAMP-stack

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Saman Muradi; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den ökande efterfrågan på prestanda och skalbarhet i en webb applikation har motiverat utvecklare att skapa nya utvecklingstekniker. Vilket har resulterat till att det i skrivande stund finns ett antal utvecklingstekniker att välja mellan, att välja rätt utvecklingsteknik är en av de viktigaste delarna när man utvecklar en webb applikation, väljer man fel teknik kan detta ge förödande konsekvenser. LÄS MER