Sökning: "företags symbol"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden företags symbol.

 1. 1. Hur företag kan få sina medarbetare att efterleva företagets vision, mål och värderingar : En fallstudie på Skanska Väg och Anläggning region Norr

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Martin Lundholm; [2020]
  Nyckelord :Behaviours; Experience feedback; Follow up; High performance teams; Leadership; Organisational culture; Genuine presence; Beteenden; Erfarenhetsåterföring; Företagskultur; Högpresterande team; Ledarskap; Genuin närvaro; Uppföljning.;

  Sammanfattning : Vad är hemligheterna bland världens bästa och mest framgångsrika verksamheter? Vad gör dessa högpresterande företag, organisationer och idrottslag för att skapa framgångsrika kulturer som efterlever den vision, mål och värderingar som utformats? I en förstudie som gjordes till detta examensarbete av studiens författare på det undersökta fallföretag Skanska Sverige AB år 2019, bedömde de intervjuade nyckelpersoner behovet av att ”nå ändå ut” med sina riktlinjer och få sina medarbetare att följa vision, mål och värderingar vara en högst central och betydelsefull kunskap. Denna problematik förekommer inte enbart i det undersökta fallföretaget Skanska, utan forskare såsom Schein (2004) och Wadström (2014) påpekar att det är bland de största utmaningarna och svårigheterna i dagens organisationer. LÄS MER

 2. 2. Att putta fram ett varumärke i tiden - en rebranding av Sollentuna Golfklubb

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Frida Kindbom; Rebecka Skoog; [2019]
  Nyckelord :Varumärke; rebranding;

  Sammanfattning : Rebrandingen definieras som en förändring av hur en organisation uppfattas av konsumenterna vilket även kan beskrivas som skapandet av ett nytt namn, ny symbol, ny design med syfte att skapa en ny differentierande position i minnet hos intressenterna. Att överleva och lyckas som organisation handlar mycket om ens förmåga att utvecklas gradvis och därför är rebranding en viktig del av ett företags strategi. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsmärkningar i klädbranschen - ett sätt att bygga varumärkeskapital?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Bjursåker; Gustav Johansson; Lovisa Walldén Persson; [2018]
  Nyckelord :Varumärkeskapital; Kundbaserat varumärkeskapital; Klädbranschen; Hållbarhetsmärkning; E-handel; Brand equity; Customer-based brand equity; Clothing industry; Sustainability label; E-commerce; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en hållbarhetsmärkning av kläder i en e-handelskontext påverkar ett företags varumärkeskapital. Metod: Studien utgick från en kvantitativ ansats där tre av Aakers (1991) fem dimensioner av kundbaserat varumärkeskapital operationaliserades. LÄS MER

 4. 4. Att kommunicera genom logotyp : ”The boobie necklace effect”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Alexandra Bylund; Louise Graham; [2018]
  Nyckelord :Service business; Service company; Service companies; Graphic profile; Graphic Charter; Logo; Colour; Typography; Symbols; Semiotics; Tjänsteföretag; Grafisk profil; Logotyp; Perception; Färg; Typografi; Symboler; Semiotik;

  Sammanfattning : Syfte: Att utformning av logotyp har stor vikt för företagets identitet är allmän känt, men detär minst lika viktigt för ett företag att ha en logotyp som kan förmedla deras budskap ut tillkonsument. Syftet med detta arbete blev därmed att analysera hur de atmosfäriska stimulivariabler,färg, typografi och symbol, påverkar konsumentens uppfattning av logotypensavsedda kundbudskap inom tjänsteföretag. LÄS MER

 5. 5. Behov av ledarskapsutveckling i Skånes näringsliv - Ett beställarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sven Heijbel; [2018]
  Nyckelord :Ledarskap; Ledarskapsutveckling; Ledarskapsutbildning; Behov; Behovsanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie intervjuades 17 beställare av ledarskapsutbildningar i Skånes näringsliv om deras syn på sitt företags behov av ledarskapsutveckling. Resultaten vittnar om behov av självinsikt, perspektiv, bekräftelse, stöd i rollen och ledarförmågor på individnivå och kulturell samsyn, välfungerande personal, affärsstrategisk stringens, effektiva arbetsprocesser och attraktivitet som arbetsgivare på systemnivå. LÄS MER