Sökning: "företags symboler"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden företags symboler.

 1. 1. Etik inom klädindustrin : En kvalitativ studie om konsumenters åsikter om etisk information på klädesplagg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malin Lundgren; Mimmi Milocco; [2018]
  Nyckelord :ethical consumption; ethical fashion; knowledge; concern; beliefs; etisk konsumtion; etiskt mode; kunskap; oro; åsikter;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie om konsumenters åsikter om etisk information på klädesplagg Det har identifierats att konsumenter saknar kunskap och information för att göra etiska köpbeslut. En följd av detta är att konsumenters bristande kunskap om etiskt mode hindrar dem från att förändra deras oro till faktiska köp. LÄS MER

 2. 2. Att kommunicera genom logotyp : ”The boobie necklace effect”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Alexandra Bylund; Louise Graham; [2018]
  Nyckelord :Service business; Service company; Service companies; Graphic profile; Graphic Charter; Logo; Colour; Typography; Symbols; Semiotics; Tjänsteföretag; Grafisk profil; Logotyp; Perception; Färg; Typografi; Symboler; Semiotik;

  Sammanfattning : Syfte: Att utformning av logotyp har stor vikt för företagets identitet är allmän känt, men detär minst lika viktigt för ett företag att ha en logotyp som kan förmedla deras budskap ut tillkonsument. Syftet med detta arbete blev därmed att analysera hur de atmosfäriska stimulivariabler,färg, typografi och symbol, påverkar konsumentens uppfattning av logotypensavsedda kundbudskap inom tjänsteföretag. LÄS MER

 3. 3. Företagskulturers unikhet : En jämförelse av två företagskulturer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Alexandra Andersson; Julia Magnusson; Rashed Faizi; [2011]
  Nyckelord :Företagskultur;

  Sammanfattning : Företagskulturer är något som intresserat både forskare och chefer inom företagsvärlden i många år. Kulturen inom en organisation kan göra företaget mer effektivt, motivera personal och underlätta kommunikation. Dock går vissa tankebanor kring företagskulturer isär. LÄS MER

 4. 4. ICA-Stig: mannen, historien, varumärket - Hur en fiktiv frontfigur används i ett varumärkesbyggande syfte

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Jennifer Stark; Henrik Politis; Sandra Pihlak; [2010]
  Nyckelord :ica-stig; varumärke; varumärkesidentitet; varumärkesbyggande; fiktiv frontfigur; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem och syfte: Det blir allt svårare för företag att utmärka sig. För att bli mer effektiva i sitt varumärkesbyggande behöver företag förstå hur de kan utveckla en varumärkesidentitet. En trend att använda sig av fiktiva figurer har vuxit sig stark. LÄS MER

 5. 5. Vad är kommunikativa sinnesupplevelser? : En studie av Volvos marknadskommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Elin Eklund; [2009]
  Nyckelord :marknadsföring; sense marketing; sinnesmarknadsföring; kommunikation; marknadskommunikation; Volvo; reklam;

  Sammanfattning : Begreppet kommunikativa upplevelser kommer i denna uppsats att användas i sammanhanget om hur Volvo använder sig av dem i sin varumärkeskommunikation samt vad som kommuniceras. Det kommer även att appliceras på kundperspektivet då det beskriver hur individer uppfattar företags utsända kommunikation. LÄS MER