Sökning: "företags uppbyggnad"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden företags uppbyggnad.

 1. 1. Hållbara fastigheter : En jämförelse av bolag inom fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Victor Pettersson; Jens Thelander; Jens Svensson; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; CSR; Fastighetsbranschen; Hållbara fastigheter;

  Sammanfattning : Agenda 2030 är en global plan för att hur nationer, företag och privatpersoner kan arbeta för ett hållbart samhälle. Miljöaspekten, sett ur hållbarhetsarbetet, har blivit en allt mer väsentlig del av samhället och dess uppbyggnad. LÄS MER

 2. 2. Balansgången mellan skydd av personlig integritet och skydd för företagshemligheter : Med särskilt fokus på forskning om AI-teknik inom sjukvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Aysun Yücel; [2019]
  Nyckelord :IT-rätt; EU-rätt; dataskydd; Data Protection; personlig integritet; känsliga personuppgifter; sjukvård; healthcare; dataskyddsförordningen; GDPR; företagshemligheter; Trade Secrets; Artificial Intelligence; artificiell intelligens; AI; anonymisering; pseudonymisering; enskildas rättigheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vi lever i en alltmer digitaliserad värld där utvecklad teknik kan bidra till att lösa flertalet samhällsproblem. Till exempel är intresset av avancerad AI-teknik inom sjukvård alltmer efterfrågat. AI-teknik har stor potential att stödja sjukvårdspersonal och individer, förkorta köer och förbättra vården. LÄS MER

 3. 3. Varumärkesbyggande : Hur företag använder sig av syftesdriven marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Philip Adolfsson; Adam Ölander; [2018]
  Nyckelord :Purpose; purpose marketing; brand; branding; brand positioning; Syfte; Syftesdriven marknadsföring; varumärke; varumärkesbyggande; varumärkespositionering;

  Sammanfattning : Brands have grown to become a bigger part in our daily life, brands can be seen wherever we go. Due to growing competition in markets brands have become more keen to find new ways to compete. Purpose marketing is one tool to tackle the growing competition. LÄS MER

 4. 4. Autenticitetens regler : En studie om konstruktionen av trender och hur de påverkar företags varumärken i en viktlös ekonomi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ludvig Bergström Björn; Lars Tallberg; [2017]
  Nyckelord :Trender; Corporate branding; Autenticitet; Varumärken; Socialt kapital; Kulturellt kapital;

  Sammanfattning : Företag försöker idag på kreativa och diskreta sätt möta oss på våra egna arenor. Detta är i sig inget nytt fenomen – produktplaceringar i film och TV var länge vanligt förekommande, men har minskat kraftigt under senare år. LÄS MER

 5. 5. Harmonisering av redovisningen för SME : Är regelverken princip eller regelbaserade?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jenny Thai Thelin; Ebba Florin Vadman; [2016]
  Nyckelord :Principle-based; rule-based; harmonization; IFRS for SME; FRS 102; FRF for SMEs; SME; comparability; Principbaserad; regelbaserad; harmonisering; IFRS for SME; FRS 102; FRF for SME; SME; jämförbarhet;

  Sammanfattning : En önskan om en enad internationell uppsättning av redovisningsstandarder har uppkommit på senare tid på grund av globaliseringen. FASB har i ett försök att närma sig IASB regelverk implementerat mer principer i US GAAP medan IASB har implementerat fler regler i IFRS. LÄS MER