Sökning: "företagsamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet företagsamhet.

 1. 1. Nyanlända elevers upplevelser av de hinder och möjligheter som uppstår när de arbetar med Ung Företagsamhets koncept

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Alicia Johansson; [2019]
  Nyckelord :Language introduction; newly arrived student; Junior Achievment Program; entrepreneurship; språkintroduktion; nyanländ elev; Ung Företagsamhet; UF-företagande; entreprenörskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att med hjälp av Bourdieus kapitalbegrepp synliggöra hur nyanlända elever upplever de hinder och möjligheter som uppstår när eleverna arbetar med det koncept som Ung Företagsamhet har utformat samtidigt som de studerar på Språkintroduktionen. Genom semistrukturerade intervjuer har elevernas berättelser tolkats med hjälp av Bourdieus begrepp med fokus på kulturellt kapital, utbildningskapital, språkligt kapital och habitus. LÄS MER

 2. 2. Innerstaden och externhandeln. En konflikt eller ett planeringsideal? : En komparativ fallstudie över politiska förhållningssätt till stadsplanering och handeln

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Anton Hall; Simon Sundell; [2019]
  Nyckelord :Fysisk planering; externhandel; stadskärna; planeringsideal; governance; konkurrens;

  Sammanfattning : Handeln har haft en betydande roll för stadens uppkomst och utveckling, idag är stadens många funktioner som karaktärisera staden som attraktiv med ett myllrande gatuliv. Men sedan bilens framfart har handelsområden etableras utanför stadens kärna som har möjliggjort en större kundkrets och ett större utbud. LÄS MER

 3. 3. ”Det måste gå, vi tar inte ett nej för ett nej” : när civilsamhället bygger bostäder på landsbygden

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Martina Staxäng; [2019]
  Nyckelord :bostadsbyggande; landsbygd; samhällsentreprenörskap; resurser; nätverk;

  Sammanfattning : Alla behöver vi någonstans att bo. En stor majoritet av Sveriges kommuner uppger år 2018 att de har brist på bostäder och de bakomliggande orsakerna till detta kan variera. I landsbygdsområden och mindre orter är en vanlig anledning att det inte anses vara lönsamt att bygga nytt, även om det finns en efterfrågan. LÄS MER

 4. 4. Utformning av en e-marknadsplats med hög användbarhet för företag inom Ung Företagsamhet och som är lättnavigerad för alla användare.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Harald Ekholm; Linus Falck; Kristin Gylseth; Fredrik Höije; Victor Kristiansson; Gustaf Sagent; Linnéa Tullin; [2018]
  Nyckelord :xpanda; navigerbarhet; användbarhet; kandidat; webbapplikation; e-marknadsplats;

  Sammanfattning : Ung Företagsamhet (UF) erbjuder ungdomar i gymnasiet möjligheten att testa på hur det är att driva ett företag under ett års tid. Enligt en enkätundersökning, som utfördes på studenter från Linköpings Universitet och på olika gymnasieskolor, framkom det att den största försäljningen av UF-produkter sker på fysiska marknadsplatser. LÄS MER

 5. 5. Key factors for introducing an improved climate adaptation for engineers and contractors working in multidisciplinary infrastructure projects

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Gustafsson Sandra; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Climate change poses a critical threat to future development and is a reality that affects our society, our way of thinking and acting. The international body has taken common position against climate change in the expression of, inter alia, the Paris Agreement on climate change and the Sustainable Development Agenda. LÄS MER