Sökning: "företagsbesiktning"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet företagsbesiktning.

 1. 1. Köparens undersökningsplikt vid ett företagsförvärv - Den artificiella intelligensens påverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Wahlberg; [2018]
  Nyckelord :associationsrätt; avtalsrätt; förmögenhetsrätt; artificiell intelligens; företagsförvärv; företagsbesiktning; köparens undersökningsplikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Antalet företagsförvärv har de senaste åren ökat och det finns indikationer på att en sådan trend kommer att fortlöpa. En annan trend på marknaden för företagsförvärv är framväxten av AI- teknologin som på olika sätt kan få konsekvenser för förvärvsprocessen. LÄS MER

 2. 2. Due diligence och artificiell intelligens - En probleminventering med särskilt fokus på ansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ellinor Wargenbrant; [2018]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Avtalsrätt; IT-rätt; Artificiell intelligens; Due diligence; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Before an acquisition of a company is carried out, a thorough inspection of the target company should be performed. The process is usually called due diligence and is commonly performed by associates on business law firms. LÄS MER

 3. 3. Inherited Human Rights Risk - The Importance of Human Rights Due Diligence in M&A Transactions

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Astrid Bendixen Kettis; [2018]
  Nyckelord :Public International Law; M A; Human Rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : To date, there is no international ‘hard law’ instrument creating legally binding obligations for corporations. Instead, corporate activity is regulated by domestic law and ‘soft law’ standards on corporate responsibility and human rights. LÄS MER

 4. 4. Företagsbesiktning – En analys av företagsbesiktningens rättsverkningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonas Sporrstedt Lätt; [2018]
  Nyckelord :Företagsförvärv; företagsbesiktning; riskfördelning; köplagen.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Begreppet due diligence är i svenskt näringsliv synonymt med företagsbesiktning. Som företeelse är det en procedur för att genomlysa ett målbolags ekonomiska ställning och andra förhållanden. LÄS MER

 5. 5. Konsulter, friskirvningar och grov vårdslöshet : särskilt om konsultens möjlighet att begränsa sitt ansvar i en företagsbesiktning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Pontus Mattsson; [2016]
  Nyckelord :Avtalsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER