Sökning: "företagsekonomi fallstudie"

Visar resultat 11 - 15 av 369 uppsatser innehållade orden företagsekonomi fallstudie.

 1. 11. Finansiell innovation och den traditionella banken : En kvalitativ studie om bankers strategiska allianser med fintech-bolag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Hermansson; Emma Idsäter; [2020]
  Nyckelord :Fintech; Bank; Strategic Alliances; Collaboration; Operational Risk; Financial Services; Fintech; Bank; Strategiska allianser; Samarbete; Operativ risk; Finansiella tjänster;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringen har lett till förändrade förutsättningar för finansmarknaden och finansiella tjänster som Swish och Bank-ID är idag väletablerade och används av miljontals svenskar. I takt med utökad innovation har fintech-bolagen vuxit fram, vilka sträcker sig från mindre start-ups till framgångsrika aktörer som Klarna. LÄS MER

 2. 12. Hitta rätt recept för den socialainnovationsprocessen! : En studie om decentraliserade organisationsstrukturers betydelse för den sociala innovationsprocessen inom dagligvaruhandeln.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Marcus Hansson; Therese Ringström; [2020]
  Nyckelord :Den sociala innovationsprocessen; social innovation; decentraliserad organisationsstruktur; dagligvaruhandeln;

  Sammanfattning : Titel: Hitta rätt recept för den sociala innovationsprocessen! En studie om decentraliseradeorganisationsstrukturers betydelse för den sociala innovationsprocessen inomdagligvaruhandeln. Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi, inriktning ledarskap & corporate finance, 15 hp Författare: Marcus Hansson & Therese Ringström Nyckelord: Den sociala innovationsprocessen, social innovation och decentraliseradorganisationsstruktur. LÄS MER

 3. 13. Hur påverkar en organisations struktur, kultur och ledarskap förändringsarbete?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Hällund; Miranda Torell; [2020]
  Nyckelord :Förändringsarbete; ledarskap; organisationskultur; organisationsstruktur;

  Sammanfattning : För att organisationer ska kunna överleva i en föränderlig och konkurrensutsatt omgivning krävs det att de regelbundet arbetar med operativa och strategiska förändringar. En bransch som länge präglats av förändring är den svenska finansmarknaden. LÄS MER

 4. 14. Intern kontroll : En kvalitativ fallstudie som studerar ett företags interna kontroll utifrån Internal Control – Integrated Framework

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Klara Hurtig; Hanna Lahger; [2020]
  Nyckelord :Internal control; control environment; risk assessment; control activites; information and communication; monitoring; information asymmetry; Intern kontroll; kontrollmiljö; riskbedömning; kontrollaktiviteter; information och kommunikation; övervakning; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Syfte     Syftet med studien är att beskriva och skapa förståelse kring intern kontroll i praktiken genom att studera ett företags interna kontroll utifrån Internal Control – Integrated Framework.  Metod    En kvalitativ fallstudie med semistrukturerade intervjuer som huvudsaklig datainsamlingsmetod som kompletterats med interna dokument. LÄS MER

 5. 15. Kommunikationsprocessen mellan Inkubator och Startup : En kvalitativ studie om effektiv Business to Business kommunikation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Mikaela Georgsdóttir Velander; Ewelina Hryniewiecka; [2020]
  Nyckelord :Business to Business; Incubator; Communication; Startup; Kommunikation; Business to Business; Inkubator; Startup;

  Sammanfattning : Detta arbete undersökte den kommunikationsprocess som sker mellan en inkubator och startupföretag, samt dess effektivitet. Syftet med denna studie var att studera och undersöka faktorer som skapar en välfungerande kommunikation, för- och nackdelar med både fysisk samt digital kommunikation mellan en inkubator och startup, i detta fall Innovatum Startup, och dess startup kunder. LÄS MER