Sökning: "företagsekonomi fallstudie"

Visar resultat 16 - 20 av 369 uppsatser innehållade orden företagsekonomi fallstudie.

 1. 16. Användning av digitala marknadsföringskanaler : En kvalitativ fallstudie om hur sökmotorer integreras med digitala marknadsföringskanaler

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fanny Erksén; Matilda Thelin; [2020]
  Nyckelord :Search Engine Marketing; Search Engine Optimization; Digital Communication; Digital Channels; Online Advertising; Digital Marketing.; Sökmotormarknadsföring; Sökmotoroptimering; Digital Kommunikation; Digitala Kanaler; Onlineannonsering; Digital Marknadsföring.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att öka kunskapsområdet och förståelsen kring företagens användning av sökmotoroptimering och sökmotormarknadsföring, avseende integrering med andra digitala marknadsföringskanaler. Teoretisk referensram: De teorier som använts i denna studie är Push/Pull, The 4S Web Marketing Mix Model, Integrated Marketing Communication Mix och Digital Marketing Channel Decision Model. LÄS MER

 2. 17. Skills and competencies for sustainable food systems : case study of young market gardeners in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Lotten Lundgren; [2020]
  Nyckelord :market gardening; sustainability; food system; skills; competencies; lock-in; transition;

  Sammanfattning : Global food systems are locked into a sociotechnical regime where actors are dependent on high external inputs and economies of scale, and systemic innovation is necessary to meet sustainability targets. Recent research into the development of education for fostering sustainability leaders, such as the Horizon 2020-project NextFood, have largely focused on mainstream agriculture, despite the importance of niches in driving systems change. LÄS MER

 3. 18. Kriskommunikation under företagskriser : En kvalitativ studie om kriskommunikation under företagskriser och konsumenters gensvar på kommunikationen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Doris Maloparic; Deborah Milli Amanuel; [2020]
  Nyckelord :Corporate crisis; Crisis communication; Communication strategies; Consumers; Social media; Företagskris; kriskommunikation; kommunikationsstrategi; konsumenter; sociala medier;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att söka djupare förståelse kring hur företag agerar vid företagskriser, vilka strategier de tar till sig. Vidare syftar studien till att bidra till djupare förståelse kring hur kriskommunikation tas emot av konsumenter på sociala medier. LÄS MER

 4. 19. IdrottsAB vs ideell förening : En jämförande studie som undersöker organisationsformers resursberoende inom svensk elitfotboll

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Löfgren; Herman Larsen; [2020]
  Nyckelord :Commercial; Football; Institutional Theory; Non-for-profit; Organizational form; Professional; Resource Dependence; Resource Dependence Theory; Fotboll; Ideell; Institutionell teori; Kommersiell; Organisationsform; Professionell; Resursberoende; Resursberoendeteorin;

  Sammanfattning : Genom historien har den svenska idrottsrörelsen kännetecknats som en folkrörelse. På senare tid har fotbollsföreningar i Sverige övergått från att vara en del av den organiserade demokratiska folkrörelsen vars främsta syfte är att främja folkhälsan till att idag bedrivas som företag med syftet att tjäna pengar. LÄS MER

 5. 20. En kvalitativ studie om investeringsprocessen i svenska franchiseföretag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Alexandra Horgen; Josef Westling; [2020]
  Nyckelord :Franchises; Franchise; Investment; Investment process; Franchiseföretag; Franchise; Investering; Investeringsprocess;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate the investment process within Swedish franchises. Furthermore, the study aims to investigate the franchisees participation in the investment process. LÄS MER