Sökning: "företagsekonomi fallstudie"

Visar resultat 21 - 25 av 369 uppsatser innehållade orden företagsekonomi fallstudie.

 1. 21. Lean Production och arbetstillfredsställelse : En kvalitativ studie om hur arbetsbelastning, stress och minskad autonomi hanteras i högteknologiska tillverkningsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Simon Engblom; Eric Forsell; [2020]
  Nyckelord :Lean Production; job satisfaction; Lean Production; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att öka förståelsen för hur arbetsbelastning, stress och minskad autonomi hanteras i en kontext som präglas av Lean Production, med avseende på tillverkande företag.   Metod: Studien utgår från en hermeneutisk vetenskapstradition med ett synsätt utifrån socialkonstruktivismen. LÄS MER

 2. 22. Innovation management inom den finansiella sektorn : Hur storbanker och fintechbolag arbetar med innovation management i Sverige

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jonas Ebbvik-Neuman; Leo Neuman; [2020]
  Nyckelord :Innovation; innovation management; financial sector; technology; fintech; banking; banks; disruptive; incremental; governance; process; strategy.;

  Sammanfattning : Med en utvecklingstakt som ökar exponentiellt, där ny teknologi och globalisering ärframåtdrivande faktorer, är det inte konstigt att det har blivit viktigare för företag att förändraoch utveckla sig om de vill fortsätta vara konkurrenskraftiga. Att kontinuerligt innovera ärnumer vitalt för att långsiktigt lyckas på en marknad. LÄS MER

 3. 23. Implementering av cirkulär ekonomi inom stålindustrin : En kvalitativ fallstudie för att utforska vad implementeringen innebär

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Maximilian Brobjer; Felix Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Circular economy; implementation; steel industry; social benefit; Cirkulär ekonomi; implementation; stålindustrin; samhällsnytta.;

  Sammanfattning : Bakgrund:Vi konsumerar redan idag en och enhalv gånger jordens bärkapacitet,ochkommer 2030behöva två jordklotför att stödja vår konsumtion.Dettamedförockså en ännu högre konsumtionsökning som kommer att sätta ett ännu högretryck på jorden. LÄS MER

 4. 24. Företagsfusion : En fallstudie av Nordens största fusion inom säkerhetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Felix Magnusson; Pawel Kaminski; [2020]
  Nyckelord :Margers; Organization; Companies culture; Acquisition; Integration; Organization culture; Fusioner; Organisationer; Företagskultur; Förvärv; Integration; Organisationskultur;

  Sammanfattning : This essay is based on the artikel "Now the largest merger of security companies in Scandinavia is on the way.". LÄS MER

 5. 25. Meningsskapande och meningsgivande inom komplexa krisgrupper : En fallstudie om meningsskapande och meningsgivande påverkan på den komplexa krisgruppen för översvämningarna i Mälaren år 2019

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Felicia Fransson; Christoffer Lindskog; [2020]
  Nyckelord :Sensemaking; sensegiving; complexity; crisis team; crisis management; natural disaster; flooding; Meningsskapande; meningsgivande; komplexitet; krisgrupp; krishantering; naturkatastrof; översvämning;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to increase the knowledge of the complexity of a crisis team consisting of multiple government. Furthermore, the consequences of the complexity on the sensemaking and sensegiving processes, regarding the crisis team in a natural disaster. LÄS MER